ACANTHACEAE - Ayıpençesigiller

Dikenli ve dikensiz çok yıllık otsular ya da çalılar, nadiren ağaçlar. Yapraklar karşılıklı, basit, stipulasız. Çiçekler monokazyum, dikazyum, rasemus ya da spika durumlarda ya da tek, erdişi zigomorf simetrili. Sepaller 4-5, birleşik; petaller 5, birleşik, genellikle 2 dudaklı, bazen üst dudak eksik. Stamenler korollaya bağlı, genellikle 4 ve didinam, bazen 2. pistil 1, ovaryum üst durumlu, 2 lokuluslu ve karpelli, ovüller her lokulusta 2-çok sayıda, anatrop, plasentasyon eksensel. Meyve genellikle lokulusit kapsula.

Çoğunluğu tropik bölgelerde yayılış gösteren 250 cins ve 1500 türü vardır. Ülkemizde 1 cins ve 5 türü bulunur.

Acanthus – Ayıpençesi

100-160 cm boyunda çok yıllık otsular. Yapraklar parçalı. Çiçekler uçta spikalarda ve çok sayıda. Brakteler geniş ve dikenli. Korolla beyaz, kırmızı ya da morumsu., yeşilimsi sarı renkte. Asya, Afrika ve Avrupa’da yayılış gösteren 20 türü vardır. Ülkemizde 5 türü yayılış gösterir.

Acanthus mollis

Çok yıllıktır ve yeşil büyük yaprakları dikkat çekicidir. Çok güneş almayan yerlerde yetişebilir. 80-100 cm boy yapabilirler. Uzun , beyaza yakın çiçekleri vardır.

Haziran ayında çiçeklenir. Bileşik yaprakların kenarları dalgalı, dişli ve derin lopludur. Çok sayıdaki çiçeklerin ana eksen boyunca dizilmişlerdir. Çiçeklerin alt kısımları dalgalı-dişli ve sert tüylü, üst kısımları ise mor ve bütündür.

Türkiye dağılımı : İstanbul, Edirne, Giresun, Trabzon

NGBB, mayıs 2010

8984

8986

8987

8988

8989

8990

 

8991

8996

8997

8998

8999

.

Foto – Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, mayıs 2010

9757

9758

9759

9760

9760c

9761

9762

9763

9765

9766c

9770

9772