AIZOACEAE

Tek ya da çok yıllık otsular ya da alçak boylu çalılardır. Yapraklar alternat, karşılıklı ya da dairesel dizilişli, çoğunlukla sukkulent, basittir. Çiçekler erdişi, tek, yaprak koltuklatlarında dikazyum ya da uç kısımlarda monokazyum, periant tek serili, ışınsal simetrilidir. Kaliks 5-8, birleşik ve yeşil sepallidir. Korolla yoktut, petalsi staminodlar halindedir. Stamenler genellikle çok sayıda, dıştakiler steril ve petaloiddir. Pistil 1, ovaryum üst ya da alt durumlu, 1-5 lokuluslu, 3-5 karpellidir. Plasentasyon eksensel ya da parietaldir. Meyve lokusit kapsula, nadiren bakka ya da nukstur.

Özellikle Güney Afrika’da yayılış gösteren 143 cins ve 2000 türü vardır. Ülkemizde tek türü bulunur. Süs bitkisi olarak yetiştirilir.

Mesembryanthemum cordifolium – Syn. Aptenia cordifolia – Buz çiçeği, Öğle çiçeği – Heartlife Ice Plant

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Caryophyllidae » Caryophyllales » Aizoaceae » Mesembryanthemum » M. cordifolium

Kültür

 

 

 

3862

3243c

3244c

 

 

 

Carpobrotus edulis – Makas otu

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Caryphyllidae » Caryophyllales » Aizoaceae » Caprobrotus » Caprobrotus edulis

Kültür

Fethiye 2009 - Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, mayıs 2010

3575

9717

9718

9719

9720

9721

Mesembryanthemum – Makas otu

Aizoaceae

Kültür

Foto – EÜBB, mayıs 2010

8446

8447

8448

8453c

8454c

8457