ARACEAE - YILANYASTIĞIGİLLER

Rizomlu ya da tuberli, özsüt ya da acısu içeren çok yıllık otsular. Yapraklar basit ya da birleşik; tek ya da az sayıda, dipte ya da gövdede alternat ve sarmal dizilişli, saplı. Çiçekler spadiks durumda ve bir spata ile örtülmüş, erdişi ya da bir eşeyli. Periant bir eşeyli çiçeklerde çok nadir. İki eşeyli çiçeklerde 4-6 parçalı, parçalar serbest ya da birleşik. Stamenler 2,4,6,8. Pistil 1, ovaryum üst ya da alt durumlu, spadikse gömülmüş, 1-çok lokuluslu ve karpelli, ovüller 1-çok, anatrop, kamplitrop ya da ortotrop, plasentasyon bazal, parietal, eksensel ya da apikal. Meyve bakka.

Çoğunluğu sıcak bölgelerde yayılış gösteren 110 cins ve 2500 tür içerir. Ülkemizde 5 cins ve 22 türü bulunur. süs bitkisi olarak kullanılır, bazı türlerinin rizomları ve tüberküllerinden yiyecek olarak yararlanılır.

Bu aileden sera ve salonlarda yetiştirilen birçok süs bitkisi de vardır: Anthurium (Flamingoçiçeği), Caladium (Kala), Monstera (Devetabanı), Philodendron, Scindapsus (Potos), Diffenbachia (Difenbahya).

Anthurium sp - Flamingoçiçeği

Kültür

 

 

 

 

 

 

 

6585

6578

6533

 

 

 

Arum – Danaayağı

Yumrulu monoik bitkiler. Yapraklar ok şeklinde ve saplı. Çiçekler tek eşeyli ve periantsız. Spadiksin alt kısmında dişi, üst kısmında erkek ve bunlar arasında kıl şeklinde verimsiz çiçekler bulunur ve spadiks bir spata tarafından çevrilmiştir. Spata tüysü verimsiz çiçeklerin bulunduğu yerde çok incelmiştir ve hemen hemen tüylerle temas halindedir. Gerek şekil, gerekse koku aracılığıyla spata böcekleri kendine çeker. Ayrıca böceklerin spata içine girmesinin bir diğer nedeni, çiçeklenme zamanı olan serin ilkbahar gecelerinde böcekler için bir sığınak olmasıdır. Spatanın iç ısısı geceleri dış ortamdan 5-6 derece fazladır. Böylece spatanın içine giren böcek, aşağıya dönük olan ve spataya çok yakın bulunan kıl şeklindeki verimsiz çiçekler nedeniyle bir daha çıkamaz. Eğer böcek başka bir bitkiden polenle yüklü olarak gelmişse bu sırada döllenme sağlanır ve döllenmenin etkisiyle kılsı yapılar bozulur.bunun sonucunda serbest kalan böcek spatadan çıkabilir, fakat çıkarken spadiksin yukarısında bulunan erkek çiçeklerin polenleriyle yüklenir. Bu tip döllenmeye uygun olarak bunlarda çiçekler protogin (dişinin önce olgunlaşması) özellik gösterirler.

Batı Asya’da doğal olarak yayılış gösteren 15 türü vardır. Ülkemizde 11 türü bulunur.

Arum hygrophilum

EÜBB, mart 2010 – nisan 2011

Kültür

 

 

 

 

 

 

3237c

3238c

3239c

3239d

 

 

 

 

 

3240

3241

3242

 

 

 

3198e

3200d

3201c

3202e

3203e

3209d

3213c

2964c

2965d

2967d

2968d

2969c

Arisarum vulgare ssp vulgare  – Yılan ekmeği, Yılan bıçağı – Friar’s Cowl

Çok yıllık – ot – mayıs-ekim – kayalık tepe etekleri, kireçtaşı ve metamorfik kayalar, quercus coccifera makiliği – 10-700 m

Antalya – Aydın – Bursa – İzmir - Muğla

Karaburun

 

 

 

 

 

 

6250

6252

6256

6263

 

 

Arum maculatum – Lekeli yılan yastığı, Lekeli acısoğan – Lord-and-Ladies

Çok yıllık – ot – nisan-haziran – yaprak döken koruluklar, çalılık, açık ya da gölgeli yamaçlar – 80-1200 m

İstanbul, Edirne, Giresun, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Samsun, Tekirdağ

Didim

 

 

 

 

4232

4233

4234

4235

4280

4285

Arum sp

Araceae

Bozdağ, temmuz 2010

 

 

 

 

2342c

2343

 

 

 

 

Colocasia  esculenta – Gölevez, Kolokaz

Yumrulu, çok yıllık otsu. Yaprak sapları uzun, ayası 1 m’ye kadar büyüyebilir. Çiçekler uzun bir sapın üzerinde açık sarı renkte. Anavatanı Güneydoğu Asya olan bu tür ülkemizde İçel ve Anamur yörelerinde yetiştirilir. Yumruları haşlandıktan sonra yenebilir.

Dracunculus vulgaris  - Yılan bıçağı, Yılan ekmeği, Yılan yastığı – Dragon Lilly, Dragon arum

Pis kokulu, 1 m kadar boylanabilen, tuberli, tek eşeyli bitkiler. Yapraklar uzun saplı ve derin parçalı. Spadiks spata boyu kadar. Periant yok. Meyve turuncu-kırmızı renkli. Batı ve Güney Anadolu’da yayılış gösterir.

Çok yıllık – ot – mayıs-haziran – tarla kenarları, harabeler, tahrip edilmiş habitatlar

İstanbul, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Manisa, Tekirdağ

İzmir

 

 

 

 

 

 

 

 

4753

4754

 

 

 

 

9696

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, mayıs 2010

 

 

9696

9697

9698

9699

..

 

Pistia stratiotes – Su marulu

EÜBB, 2010-05-13

 Kültür

 

 

 

 

 

2566

 

 

 

..

 

Arum sp

Bozdağ, mayıs 2011

 

 

 

5464

5464c

5466