ASCLEPIADACEAE

Genellikle sütlü özsuyu bulunan çok yıllık otsular, çalılar, nadiren küçük ağaçlardır. Yapraklar karşılıklı ya da dairesel, stipüllüdür çiçekler yaprak koltuklarında ya da uçta kimoz ya da şemsiye, bazen tek, erdişi, ışınsal simetrilidir. Sepaller 5, serbest ya da dipte birleşiktir. Petaller 5, birleşiktir. Stamenler 5. pistil tek karpelli, 2 ovaryumdan oluşmuş, ovaryumlar üst durumlu, her biri 1 lokuluslu ve karpelli, ovüller çok, anatrop, plasentasyon parietaldir. Meyve 2 folikülden oluşmuştur. Tohumların tepesi uzun tüylüdür.

Genellikle tropik ve subtropik bölgelerde  yayılış gösteren 250 cins ve 2000 tür içerir. Ülkemizde 9 cins ve 13 türü bulunur. Süs bitkisi olarak kullanılan türleri vardır.

Vincetoxicum.

Çok yıllık otsulardır. Yapraklar ovat ya da ovat lanseolattır. Çiçekler yaprak koltukaltlarında az sayıda, beyaz, sarı, yeşilimsi, kırmızımsı renkte, zehirli bitkilerdir. 75 türü vardır. Ülkemizde 8 türü bulunur.

Vincetoxicum tmoleum

Bozdağ, haziran 2010

 

0235

0237

0238c

0239c

0240c

 

 

 

0909

0910

0910c

0911