CYTOGAMAE - TOHUMSUZ BİTKİLER

İlkel bitkilerdir. Sporla çoğalırlar. Büyük kısmı kök, gövde, yaprak farklılaşması göstermez.Bitkinin tamamı, tallus adı verilen yapraksı ya da şeritsi yapıdadır. Tallus yapısına sahip tüm bitkilere “Thallophyta” adı verilir. Vejetatif organ farklılaşması gösteren bitkilere ise “Kormophyta”, bu tip yapıya “kormus” adı verilir.

Su yosunları (algler), Karayosunları (Bryophyta) ve Eğrelti otları (Pteridophyta) bu gruba girer.

Karayosunu 

…

Bozdağ, haziran 2010

 

 

 

 

1247

1247c

 

 

 

 

Aspleniaceae – Eğreltiotları

Eğreltiler, kibrit otları, atkuyrukları ve eğreltiler olmak üzere üçe ayrılır; tohumu olmayan, sporla üreyen bitkilerdir. Yaprakları kuş tüyüne benzer ve sapın iki yanına eşit olarak dallanır. Genellikle nemli ormanlarda, gölgelik yerlerde yaşarlar. Ülkemizdeki türleri 2 metreye kadar boylanabilir. Yeniz Zelenda’da 20 metreye kadar boylanabilen türleri vardır.

Eğreltilerin en önemli özelliği kömür oluşturan bitkiler olmalarıdır. Karbonifer dönemde (354-292 milyon yıl önce) bataklıklardaki ormanların büyük kısmı eğreltilerle doluydu. O dönemde eğreltilerin boyları 30-45 metre arasındaydı. Kömür yataklarında bulunan fosillerden anlaşıldığına göre eğreltiler içinde en yaygın olanları kibritotları (%70), sonra da eğreltilerdi. Bu bitkiler bataklıklarda yaşadıklarından, öldüklerinde yine suyun içine düşüyorlar ve çok yavaş çürüyorlardı. Bunun yanısıra çeşitli jeolojik olaylar sonucunda ve çok büyük yıkımlarda bu bitkilerin üzeri suyla, kumla, topraklarla kaplandı. Sonra yine benzer ormanlar oluştu ve aynı süreçler tekrarlandı. Bu durum kömür yataklarındaki farklı kayaç tiplerinden anlaşılabilmektedir. Bitkilerin çürümeyle başlayan kömürleşme süreci ise milyonlarca yılda gerçekleşmektedir.

Eğreltiler ülkemize eğrelti otu, evratı, eylentü, eyraltu, güllük, ifteri, kartal eğreltisi, kızıl ot, kuzgun otu, parpa, solucan eğreltisi adlarıyla bilinmektedir.

Kaynak : Bilim ve Teknik Dergisi, şubat 2011.

Asplenium sp ? – Pteridium aquilinum ?

Aspleniaceae ? – Pteridiceae ?

İstanbul, mayıs 2010

 

 

 

9578

9579

9581c

 

 

 

Asplenium sp ? – Pteridium aquilinum ?

Aspleniaceae ? – Pteridiceae ?

Ören, İzmir, mart 2010

 

 

 

 

 

6242

 

 

 

 

 

Ceterach officinarum

Aspleniaceae 

Çeşme, İzmir, mart 2010

 

 

 

 

4083

4084c

 

 

 

 

Asplenium septentriole

Aspleniaceae

Bozdağ, haziran 2010

 

 

1248

1249

1250

1251

 

 

Asplenium sp – A. filix-mas ? – Dryoperis flix-mas

Aspleniaceae ? – Aspidaceae ?

Bozdağ, haziran 2010

 

 

0743

0746

0749

0752

 

 

Ceterach officinarum ? – Angiospermae ?

 Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, mayıs 2010

 

9710

9711

9712

9713

9714

 

Eğreltiotu

Bozdağ, mayıs 2011

 

 

 

 

5278

5279c