BERBERIDACEAE - Kadıntuzluğugiller

Çok yıllık çalılar ya da otsu bitkilerdir. Yapraklar almaçlı ya da kaidede, tam ya da parçalıdır. Çiçekler erdişi, ışınsal simetrili; yaprak koltukaltlarında kimoz durumda tek, yalancı rasemus ya da panikulalardadır. Periant 2-çok serili, 4-6 parçalı, parçalar belirgin ve serbesttir. Sepaller ve Petaller birbirine benzer, en içteki bir ya da ikinci sıradakilerin dip kısımları nektaryumludur. Stamenler 4-18, 2 dairede; anterler 2 kapakla, bazen de boyuna yarıklarla açılır. Ginekeum 1 pistilli, ovaryum üst durumlu, 1 lokulsulu, nadiren 2 lokuluslu, 2-3 karpellidir. Ovüller az sayıda ve bazal, nadiren tek ya da çok sayıda bir parietal plasenta üzerinde, anatrop; meyve genellikle bakka ve kapsüladır.

Kuzeyyarıkürenin ılıman bölgelerinde ve Güney Amerika’nın yüksek dağlarında yayılış gösteren 15 cins ve 600 kadar türü vardır. Ülkemizde 4 cins ve 8 türü bulunur. Süs bitkisi olarak kullanılır. Meyvelerinden boya ve ilaç sanayinde yararlanılır.

Berberis

Kabuğunun içi sarı renkli olan dikenli çalılardır. Yaprak almaçlı ve kümelerde, basit ve kenarları dişli ve uzun sürgünler üzerinde bulunur.kaliks ve korolla 2’şer dairede 3’er parçalıdır. Stamen 6. meyve bakka. 500 kadar türü vardır, ülkemizde 4 türü bulunur.

Berberis sp

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Magnoliidae » Ranunculales » Berberidaceae » Berberis » Berberis sp

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1063c

.

 

 

 

 

Berberis sp - Kadıntuzluğu

Berberidaceae

NGBB, mayıs 2010

 

 

 

 

8805

8806

8807

8808

8811

8812