BRASSICACEAE - Hardalgiller

Tek, iki ya da çok yıllık otsular, nadiren de çalılardır. Yapraklar almaşlı, nadiren karşılıklı, basit, bazen parçalı, stipulasızdır. Çiçekler genellikle rasemus durumunda, erdişi, bilateral ya da naziden zigomor simetrili ve genellikle braktesizdir. Sepaller 4, iki dairede dizilmiş, serbest, petaller 4, nadiren hiç yok, haç şeklinde dizilmiştir. Stamenler 6, iki dairede dizilmiş 2’si kısa 4’ü uzun (tetradinam). Pistil 1, ovaryum üst durumlu, 2 karpelli ve yalancı bir bölme ile ayrılan 2 lokoluslu, az ya da çok ovüllü, plasentasyon parietaldir. Meyve genellikle siliqua ya da silikula, bazen de lomentum ya da nuks. Tohumda embryonun radikula kısmı kıvrılmış olarak kotiledonların yanında ya da sırt tarafında yer almıştır.

Kozmopolit olan aile üyelerinin çoğu kuzey ılıman kuşakta yayılış gösterir. 350 cinsa ait 400 tür içerir. Ülkemizde 85 cins ve 515 türü bulunur. Sebze olarak kullanılır, tohumlarından yağ elde edilir, süs bitkisi olarak yetiştirilir.

Aethionema.

Basit ve sapsız yapraklı, bir ya da çok yıllık otsulardır. Kaliks iki yanda kese şeklinde, sepalleri geniş, zarsı bir kenarı vardır. Petaller pembe, mor, sarı ve beyazdır. Meyve basit bir silikuladır. Yaklaşık 70 türü vardır. Ülkemizde 36 türü bulunur.

Aethionema turcicum – Türk kayagülü

 NGBB, mayıs 2010

Endemik

Aethionema cinsi Türkiye’de 41 türle temsil edilir. Bunlardan 19’u endemiktir (endemizm oranı %46).

40 cm ye dek boylanabilen bitkinin çiçekleri koyu pembeden leylak rengine kadar değişir. Ankara’ya özgüdür (Ayaş ve Polatlı çevresi). Ağaçlandırma, aşırı otlatma, tarla açma çalışmaları başlıca tehdit oluşturan faktörlerdir.

 

8915

8916

8917

8918

8919

 

Aethionema sp

 NGBB, mayıs 2010

9080

9081

9082

9083

9088

9089

Alliaria petiolata – Sarımsak otu, Sarımsak hardalı

 Bozdağ, mayıs 2011

5252

5253

5254

5300

5301c

5302

Alysumm.

Stellat tüylü, bir, iki ya da çok yıllık otsulardır. Yapraklar  basit ve düz kenarlıdır. Çiçek durumu rasemus, korimbos, panikula ya da şemsiyemsidir. Meyve basık ya da şişkin silikuladır. Özellikle Akdeniz bölgesinde yayılış gösterirler ve yaklaşık 150 tür içerirler. Ülkemizde 90 türü bulunur.

Alysumm maritimum syn. Lobularia maritima - Kuduzotu

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Liliopsida » Dilleniidae » Capparales » Brassicaceae » Lobularia » Lobularia maritima

 EÜBB, şubat 2010

 

 

 

 

 

 

2653

2654

2655

2656

 

 

Alyssum murale var murale

Brassicaceae

Bozdağ, haziran 2010 – temmuz 2010

 

0129

0130

0132

0132c

 

 

 

0229

0230

0231

0232

0233c

 

 

 

2251

2252

2253

2254

 

 

Alyssum sp

Van, mart 2010

 

 

 

 

 

5174

 

 

 

 

 

Alyssum sp

Bozdağ, temmuz 2010

 

 

 

 

 

2328

 

 

 

 

 

Alyssum murale

Bozdağ, mayıs 2011

 

 

 

6036c

6037c

6038c

 

 

 

Arabis.

Bir, iki ya da çok yıllık otsulardır. Alt yaprakları rozet durumunda, üst yaprakları sapsızdır. Meyve şişkin bir siliqua. Daha çok Akdeniz bölgesinde ve Güney Amerika’da yayılış gösteren 150 türü vardır. Ülkemizde 18 türü bulunur.

Arabis caucasica

Bozdağ, haziran 2010

6039c

6040c

6041c

6042c

6043c

6045c

Arabis verna

Çeşme, nisan 2011

 

 

3662

3663c

3664c

3665

 

 

 

 

 

3667c

3668d

3669

 

 

 

Aubrieta.

Yoğun küeler oluşturan çatalsı ya da yldızsı otsulardır. Yapraklar basit ve kenarları dişlidir. Akdeniz bölgesinde dağ katında yayılış gösterir ve 10-20 tür içerir. Ülkemizde 7 türü bulunur.

Aubrieta deltoidea

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Dilleniidae » Capparales » Brassicacea » Aubrieta » Aubrieta deltoidea

Batı Anadolu’da yaygın olan bir türdür.

İzmir 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

4186

4194

 

 

 

 

Bozdağ, haziran 2010

 

1133

1134

1135

1136

1137

 

 

 

 

 

1274

1278

 

 

 

 

Bozdağ, mayıs 2011

6044c

6044d

5848

5849

5850

5852

5853

5854

5855

5856

5857

5858

5859

5861

5922

5923

5929

5930

 

5944

5305

5306

5311c

1226

 

Aubrieta sp

 NGBB, mayıs 2010

 

8675

8676

8677

8678

8680

 

Barbarea verna

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Dilleniidae » Capparales » Brassicacae » Barbarea » Barbarea verna

Batı Anadolu’da maki ve frigana içinde çok rastlanan bir yıllık bitkilerdir. Yapraklar basittir. Çiçekleri küçük ve sarı renklidir. Meyve 2 adet, yan yana duruşlu, kuvvetle sıkıştırılmış gibi ince ve yuvarlak şekildedir.

 İzmir

 

 

 

 

 

 

 

 

4102

4103

 

 

 

 

Tordylium apulum

Apiaceae !!!

 İzmir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3981

3982

 

 

 

 

Brassica.

Bir, iki ya da çok yıllık otsulardır. Yapraklar sapsız, amğleksikaual ya da saplı, basit ya da parçalıdır. Çiçekler sarı ve sarı-beyazdır. Meyve linear ya da oblong siliquadır. Genellikle Akdeniz bölgesinde ve Orta Asya’ta yayılış gösteren 100 türü bulunur. Ülkemizde 5 türü doğal olarak yayılış gösterir. Bunların yanısıra sebze olarak ya da tohumlarından yağ elde etmek amacıyla kültüre alınmış birçok türü de vardır.

Brassica nigra – Kara hardal

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Dilleniidae » Capparales » Brassicaceae » Brassica » Brassica nigra

 1-1.5 m boyunda, tek yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları uzun saplı ve iki yüzü de kaba tüylüdür. Tohumları sofra hardalı imalatında kullanılır.

 İzmir

 

 

 

 

 

 

 

 

1028

1026

 

 

 

 

 

1740

1741

1742

1743

0616

 

Brassica oleraceae – Lahana.

Yaprakları sebze olarak kullanılır. Birçok kültür varyetesi vardır.

Brassica napus – Kolza.

Alt yaprakları beyaz tüylü, genellikle krem ya da açık renkli çiçekleri olan bir türdür. Tohumlarından yağ elde etmek için kültürü yapılır.

Brassica rapavar rapa – Şalgam.

Toprakaltı yumruları sebze olarak kullanılır. var. oleracea (rapistra, yağşalgamı) tohumlarından yağ elde etmek için kullanılır.

Brassica tournefortii - Hardal

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Dilleniidae » Capparales » Brassicaceae » Brassica » Brassica tournefortii

 İzmir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3737

 

 

 

 

 

Cakile maritima - Denizteresi

Ülkemizde deniz kenarlarında kumullar üzerinde yayılış gösteren, beyaz, mor ya da kırmızımsı çiçekli, bir yıllık sukkulent otsulardırç

Capsella.

Bir ya da iki yıllık otsulardır. Yapraklar tam parçalıdır. Çiçekleri beyaz ya da pembedir. Meyve ovkordat-3 köşelidir. 10 türü vardır. Ülkemizde 2 türü bulunur: C.bursa-pastoris ve C.rubella.

Capsella bursa-pastoris – Çobançantası, Kuşkuşotu – Shepherds Purse

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Dilleniidae » Capparales » Brassicaceae » Capsella » Capsella bursa-pastoris

 İzmir 2009, ocak 2010

 

 

 

 

Tek yıllık, gövdesi yıldızsı tüylerle kaplı otsu bir bitkidir. Boyu 40-50 cm’ dir. Aralık-ocak aylarında çiçeklenir. Kuraklık ve soğuğa dayanıklıdır. Kalp şeklindeki meyve kapsülleri çobançantasını andırdığı için bu adı almıştır.

Bitkinin kökleri dışındaki kısmı, çiçekleri ile birlikte toplanıp kurutulduktan sonra suda kaynatmak suretiyle çayı hazırlanarak kullanılabileceği gibi çiğ olarak ya da pişirilerek de tüketilebilir. Tıbbi amaçla daha çok çay olarak tüketilir. Kanamaları durdurmakta yararlıdır. Menoraji tedavisinde kullanımı klinik araştırmalarla desteklenmiştir. Çok eski tarihlerden beri obstetrik ve jinekolojik hemoraji olgularında kullanılmasının yanısıra, bazı klinik araştırmalar çobançantasının menıraji tedavisinde de etkili olduğunu ortaya koymuştur.

v       Murray M, Pizzorno J. Doğal Tıp Ansiklopedisi, Saga yay., İstanbul 2006.

 

1016

1019

1022

1017

6728

 

 

1566

1570

1580

1582

6729

 

 Bornova, nisan 2011

 

 

 

 

1501

1502c

1504c

1505c

2862d

2863c

 

2864d

2865c

2866c

2867e

2868c

 

Cardamine hirsuta

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Dilleniidae » Capparales » Brassicaceae » Cardamine » Cardamine hirsuta

 İzmir, 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

2603

2604

 

 

 

 

Cherianthus cheiri - Şebboy

Odunsu kaideli çok yıllık otsulardır. Yapraklar dar eliptik ya da lanseolat, kenarları dişlidir. Çiçekleri portakal sarısı renktedir. Bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılır.

NGBB, mayıs 2010

9029

9030

9031

9032

9033

5262

Crambe maritima – Deniz Lahanası

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Dilleniidae » Capparales » Brassicaceae » Crambe » Crambe maritima

 İzmir

 

 

 

 

 

 

 

0239

0238

6577

 

 

 

Draba.

Bir ya da çok yıllık, genellikle küçük yastıkçık oluşturan bitkilerdir. Çiçekleri sarı ya da beyazdır. Genellikle yüksek dağ katında yayılış gösterirler ve 200 kadar tür içerirler. Ülkemizde 16 türü doğal yayılış gösterir.

Erophila verna – Çırçırotu

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Dilleniidae » Capparales » Brassicaceae » Erophila » Erophila verna

 İzmir – Bozdağ, mayıs 2011

 

 

 

 

 

4092

4092c

5822

5823

5825

 

 

 

5949

5949c

5950

5951

 

 

Erophila verna ssp verna

Bozdağ, haziran 2010

 

 

 

1351

1352

1353c

.

 

 

Eruca sativa - Roka

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Dilleniidae » Capparales » Brassicaceae » Eruca » Eruca sativa

 Ülkemizde özellikle tarla içlerinde yaygın olan ve kültürü yapılan bir yıllık otsu bitkilerdir. Alt yaprakları rozet şeklinde ve lyrat-pinnatifit, üst yaprakları sapsızdır. Yaprakları salata yapılarak yenir.

 İzmir

 

 

 

 

 

0321

0322

0327

3235

3622c

 

Erysimum.

Bir, iki ya da çok yıllık otsulardır. Meyve basık dört köşeli ya da yuvarlak silikuadır. Avrupa ve Orta Asya’da yayılış gösteren 90 tür içerir. Ülkemizde 38 türü bulunur.

Erysimum cheiri syn Cherianthus cheiri -  Şebboy

Kültür

 

 

 

 

 

5262

 

 

 

 

 

Erysimum caricum

Bozdağ, mayıs 2011

Endemik

 

5833

5834

5835

5836

5838

 

 

5986

5988

5989

5990

6003

 

Erysimum sp

Van, mart 2010

 

 

5167

5169

5170

5170c

 

 

 

 

 

5171

5172

5215

 

 

 

Isatis sp.

Tüysüz ya da basit tüylü bir ya da çok yıllık otsulardır. Gövde yaprakları sapsız ya da genellikle aurikulattır. Petaller parlak sarıdır. Meyve orbikulardan lineara kadar değişen şekilde ve kanatlıdır. Özellikle Akdeniz bölgesinde yayılış gösteren 50’den fazla türü vardır. Ülkemizde 31 türü bulunur. Bunlardan I.galauca ve I.tinctoria (yabai çivit) yaygın olan iki türdür.

Iberis sp.

Tüysüz ya da basit beyaz tüylü, bir, iki ya da çok yıllık otsulardır. Yapraklar basit ya da pinnat parçalıdır. Petaller beyaz, kırmızı ya da mor renklidir. Çoğu Akdeniz bölgesinde yayılış gösteren 50 türü vardır. Ülkemizde 7 türü bulunur.

Lepidium sativum - Tere

Ülkemizde kültürü yapılan ve yaprakları salata olarak kullanılan bir yıllık bir bitkidir.

Malcolmia flexuosa

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Dilleniidae » Capparales » Brassicaceae » Malcolmia » Malcolmia flexuosa

 Karaburun, mart 2010

 

 

 

4738c

4741

4742

 

 

 

Matthiola.

Tüylü, bir ya da çok yıllık otsular, nadiren yarıçalılardır. Meyve yuvarlak ya da şişkin bir silikuladır. Çoğunluğu Doğa Akdeniz’de yayılış gösteren yaklaşık 70 türü vardır. Ülkemizde 9 türü bulunur.

Nasturtium officinale – Su Teresi

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Dilleniidae » Capparales » Brassicaceae » Nasturtium » Nasturtium officinale

 Tüylü ya da tüysüz 10-90 cm boyunda, rizomlu çok yıllık otsulardır. Yapraklar pinnattır. Çiçekleri beyazdır. Ülkemizde su kenarlarında ve su içlerinde yaygın olarak bulunur.

 İzmir

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

0173c

 

 

 

 

Raphanus raphanistrum – Yabani turp

Ülkemizde hem doğal yayılış gösteren, hem de kültürü yapılan bir türdür. Meyvelerinin lomentum oluşu tipiktir.

Raphanus sativus var radicula – Kırmızı turp

Ülkemizde kültürü yapılan bir türdür.

Sinapis.

Tek yıllık otsulardır. Yaprakları pinnattır. Çiçekleri sarı ya da beyazdır. Silikula linear, silindirik ve belirgin gagalı, her bir valfi belirgin 3-7 damarlıdır. Akdeniz bölgesinde yayılış gösteren 6 türü vardır. Ülkemizde 2 türü bulunur : S.alba (beyaz hardalotu), sofra hardalı imalatında kullanılır.

Sinapis alba - Yabani hardal, Beyaz hardalotu

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Dilleniidae » Capparales » Brasscicaceae » Sinapis » Sinapis alba

 İzmir

 

 

 

 

 

 

 

3760

3769

5071

 

 

 

7808

7808c

7808d

7809

7809c

7819

Thlaspi.

Basit yapraklı, bir, iki ya da çok yıllık otsulardır. Çiçekleri beyaz, kırmızı ve sarımsı renktedir. Meyve kanatlı ya da kanatsız silikuladır.

Akdeniz bölgesi, Asya ve Sibirya’da yayılış gösteren 100 tür içerir. Ülkemizde 34 türü bulunur.

Thlaspi perfoliatum – Çayır Akçaçiçeği

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Dilleniidae » Capparales » Brassicaceae » Thlaspi » Thlaspi perfoliatum

 Tarla içlerinde yaygın olan perfolist yapraklı bir türdür.

 İzmir

 

 

 

 

 

4161

 

 

 

 

 

Thlaspi sp ?

Brassicaceae

Van, mart 2010

 

 

5191

5193

5195

5233

 

 

 

 

5235

5366

5545

5701

 

 

8844

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Dilleniidae » Capparales » Brassicaceae » .. » ..

 NGBB, mayıs 2010

8844

8846

8847

8848

8849

8850

8857

8858

8859

8860

8861

9382

0855

Brassicaceae

Bozdağ, haziran 2010

 

 

 

0855

0856

0857c

 

 

 

5686

Brassicaceae

Van, mart 2010

 

 

 

5686

5687

5688

 

 

 

5714

Brassicaceae

Van, mart 2010

 

 

 

5724

5725

5726

 

 

 

8833

Brassicaceae

NGBB, mayıs 2010

 

 

 

8833

8835

8836

.