CARYOPHYLLACEAE - Karanfilgiller

Tek ya da çok yıllıkotsular, nadiren yarıçalımsılardır. Yapraklar karşılıklı ya da bir halkada alternat, basit, stipüller zarımsı ya da yoktur. Çiçekler erdişi, nadiren tek eşeyli, ışınsal simetrili, genellikle basit ya da birleşik dikazyum durumlarında ya da tek ve ıçtadır. Periant çoğunlukla 2 serili, sepal 4-5 serbest ya da dipte birleşik, petal 4-5, nadiren yok, serbesttir. Stamenler 1-2 dairede 3-10 ya da bazen eksiktir. Bazen petalsi staminodlar vardır. Ginekeum 1 pistilli, ovaryum üst durumlu, 1 lokuluslu, 2-5 karpelli, çok ovüllüdür. Plasentasyon serbest sentaldir. Stilus 2-5. meyve tepede dişler ya da valflerle açılan kapsula, nadiren nuks ya da bakkadır.

Ilıman bölgelerde yayılış göstren aile üyeleri daha çok Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde yoğunlaşmıştır. Yaklaşık 80 cins ve 2100 tür içerir. Ülkemizde 32 cins ve 465 türü vardır.

Arenaria.

Tek ya da çok yıllık otsular, nadiren dikenli ve genellikle yastık oluşturan yarı çalımsılardır. Yapraklar stipulasız, tarı orbikulardan lineara kadar ya da setamsıdır. Sepal 5, serbest, petal 5, serbest, beyazdır. Stamen 10, Stilus 3. kapsül 6 diş ya da valfle açılır. 200 kadar tütü vardır. Ülkemizde 47 türü yayılış gösterir.

Arenaria serpyllifolia

Bozdağ, haziran 2010

0572

0573

0574

1144

1146

1147

Arenaria cf. serpyllifolia

Bozdağ, mayıs 2011

 

 

 

 

5742c

5743

 

 

 

 

Cerastium cf. dichotomum - Boynuzotu

Bozdağ, mayıs 2011

 

 

 

 

 

5770

5771

5772

5773

5775

5783

5784

5662

5663

5664

5666

5667

Cerastium dubium – syn. C. anomalum

Bozdağ, mayıs 2011

 

5576

5577c

5578c

5579c

5580

 

Cerastium glomeratum - Topakboynuzotu

İzmir – EÜBB nisan 2011

 

 

 

 

 

 

 

3537

3061

3062c

3064d

 

 

 

 

3065d

3066c

3067c

3068d

 

 

Dianthus.

Tek ya da çok yıllık otsular, nadiren çalılardır. Yapraklar karşılıklı ve kaidede birleşmişler, dar ve paralel damarlıdır. Çiçekler tek ya da kimozdur. Brakteol 2-çok, kalikse basıktır. Kaliks tüpsü, 5 dişlidir. Petaller 5, serbest, tam, dişli ya da saçaklıdır. Stamen 10, Stilus 2. kapsül 4 dişle açılır. Özellikle Akdeniz bölgesinde yayılış gösterir ve 300 kadar türü vardır. Ülkemizde 68 türü bulunur. D.caryophyllus çiçekçilikte önemli olan ve pek çok kültür formu bulunan katmerli bir türdür.

Dianthus anatolicus

Caryophyllaceae

Bozdağ, haziran 2010

Endemik

 

 

 

0514

0589

0925

 

 

 

 

 

0926

0927

0928

0930

 

 

Dianthus deltoides

NGBB, mayıs 2010

8793

8794c

8795c

8796

8797

8798

Dianthus zonatus var. zonatus  - Halkalı Karanfil

Manisa -  Denizli - Bozdağ haziran 2010

8486c

0440

0422

0433

8484

8485

8482

8486

0139

0141

0142

0143

 

0194

0195c

0196d

0197c

0199c

 

0869

0871

0872

0873

0874

0875c

Dianthus monspessulanus

EÜBB, mart 2010  - mayıs 2011

TR dışı

 

7533

7535

7536

7538

7539

 

 

 

5014c

5017c

5019c

5020c

 

 

Dianthus sp

NGBB, mayıs 2010

 

 

8662

8663

8664

8665

 

 

Dianthus sternbergia

EÜBB, mart 2010  - mayıs 2011

TR dışı

 

7524

7525

7530

7531

7532

 

 

5029e

5030d

5031c

5032c

5033d

 

Dianthus sp

NGBB, mayıs 2010

 

 

9025

9026

9027

9028

 

 

Dianthus sp

EÜBB,  mayıs 2011

 

 

 

5035d

5036d

5039c

 

 

 

Dianthus sp

EÜBB,  mayıs 2011

 

 

 

5050d

5051d

5052c

 

 

 

Petrorhagia sp

Urla-Özbek, nisan 2011

4220c

4221c

4222

4223d

4224c

4239d

Minuartia anatolica.

Tek ya da çok yıllık otsular, nadiren yastıkçık oluşturan yarı çalımsılardır. Yapraklar lanseolattan lineara kadar ya da setamsı, stipulasızdır. Sepal 5, serbest, petal 5, serbest, nadiren küçük ya da yok, genellikle beyaz. Stamen (3-) 10, Stilus 3, kapsül 3 valfle açılır. Yaklaşık 100 kadar türü vardır. Ülkemizde 45 türü bulunur.

Minuartia anatolica var anatolica

Bozdağ, haziran 2010

Endemik

1003

1004

1005

1005c

1006

1279

1283

1284

1285

1286

1287

1288

 

 

 

 

 

1290

 

 

 

 

 

Moenchia mantica ssp caerulea

Bozdağ, haziran 2010 – mayıs 2011

0933

0934c

0935

0936

5709c

5713c

5839

6008

5493

5498c

5714c

5716c

5168

5169c

5170d

5171c

5173

5177c

5480

5481

5482

5484

5485

6028

 

 

 

5717

5718c

5721

 

 

 

Moenchia mantica

 Spil, mayıs 2010

7954

7955

7957

7958

7963

7968

Minuartia saxifraga ssp tmolea

Bozdağ, haziran 2010

Endemik

1239

1239c

1240

1241

1243

1244

1245

1252

1253

1254

1260

1262

 

1264

1265

1266

1267

1273

 

Petrorhagia dubia (syn. P. velutina) – Hairypink, Tunica

İzmir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3709

 

 

 

 

 

Petrorhagia prolifera

İzmir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3706

 

 

 

 

 

Petrorhagia dubia (syn. P. velutina) – Hairypink, Tunica

NGBB, mayıs 2010

 

 

 

9232

9233

9234

.

 

 

Petrorhagia dubia (syn. P. velutina) – Hairypink, Tunica

İstanbul, mayıs 2010

9553

9554

9555

9556

9557

9559

Petrorhagia alpina ssp olympica

Bozdağ, haziran 2010

 

 

 

1299

1302

1303

.

 

 

Saponaria ocymoides – Çöğen otu

NGBB, mayıs 2010

8514

8515

8517

8519

8521

8522

8523

8525

8526

8528

8529

8531

Saponaria mesoginata

Bozdağ, mayıs 2011

6000

6001

6009

6010

6011

6012

6013

6014

6015

6016

6017

5651

5623

5624

5625

5626

5660

5661

 

 

 

 

 

5642

 

 

 

 

 

Saponaria prostrata

Bozdağ, haziran 2010

 

0897

0898

0900

0901c

0902

.

Silene sp

Tek, iki ya da çok yıllık otsular ya da yarıçalımsılardır. Yapraklar karşılıklı,  basittir. Kaliks tüpsü ve 5 kısa dişlidir. Petal 5, serbesttir. Genellikle koronaya benzeyen pulları vardır. Stamen 10, Stilus 3 (-5). Kapsul dipten valflerle ya da Stilus sayısı kadar dişlerle açılır.  Kuzey yarıkürede, özellikle de Akdeniz bölgesinde yayılış gösteren 400 türü vardır. Ülkemizde 129 türü bulunur.

Silene sp

NGBB, mayıs 2010

9429

9430

9431

9432

9432c

9433

Silene colorata

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Caryphyllidae » Caryphyllales » Caryophyllaceae » Silene » Silene colorata

Karaburun, mart 2010

 

 

 

 

4746c

4747c

4748c

4748d

4761

4762

Bozdağ, mayıs 2011

 

 

 

 

5312

5313c

5315

5374

5375c

5376

Çeşme, nisan 2011

 

 

 

 

 

3702c

3703

3704c

3705

3707c

 

 

 

3708c

3709d

3710c

3713

 

 

Silene dichotoma

Caryophyllaceae

Foto – İstanbul, mayıs 2010

 

 

 

9457

9458

9459

 

 

 

Silene gallica – Yapışkanotu, Küçük çiçekli yapışkanotu

İzmir

 

 

 

 

 

 

 

3223

3226

3227

.

 

 

Silene gallica

Karaburun  nisan 2010, Bafa mart 2010

6688

6690

6696

6697

6698

6384

6755

6756

6757

6758

6759

6386

İstanbul, mayıs 2010

 

 

 

9566

9567

9568

 

 

 

Urla, nisan 2011

 

3447

3453

3455

3456c

3457

 

Urla-Özbek, nisan 2011

 

 

4254c

4255e

4256e

4257d

 

 

Silene italica

Bozdağ, haziran 2010

 

 

0892

0937

0938

0939d

 

 

Silene cf. italica

Urla-Özbek, nisan 2011

 

4182e

4183c

4184

4185

4186d

 

Silene lydia

Bozdağ, haziran 2010

 

0210

0211c

0212

0213

0214

 

Silene sp

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Caryphyllidae » Caryphyllales » Caryophyllaceae » Silene » Silene sp

Karaburun, mart 2010

 

 

 

 

6786

6787

6788

6790

6799

6803

 

 

 

 

6804

7053

 

 

 

 

Silene dichotoma ?

Caryophyllaceae

NGBB, mayıs 2010

 

 

 

 

9357

9358

.

 

 

 

Silene sp

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Caryphyllidae » Caryphyllales » Caryophyllaceae » Silene » Silene sp

İzmir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4016

 

 

 

 

 

Silene sp

Bozdağ, temmuz 2010

 

 

2188

2189

2191

2196

 

 

2192

2193

2194

2200

2201

2202

 

2197

2197c

2198

2199

2203

 

Silene sp

EÜBB, mayıs 2011

5004c

5006c

5009d

5010d

5011d

5012d

Spergularia rubra

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Caryophyllidae » Caryphyllales » Caryophyllaceae » Spergularia » Spergularia sp

Urla, mart 2010

 

 

 

 

4001d

4003c

4005c

4006c

4008c

4029

NGBB, mayıs 2010

 

 

8957

8958

8959

8960

 

 

Bozdağ, temmuz 2010

 

 

 

 

2238

2239

 

 

 

 

Stellaria media – Kuşotu, Serçedili, Serçeotu

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Caryphyllidae » Caryphyllales » Caryophyllaceae » Stellaria » Stellaria media

EÜBB, mart 2010

 

 

3251

3252

3253c

3254

 

 

 

3255

3256

3257

3258c

3259

 

 

3362

3363

3366

3367

4096

 

Silene ryhnchocarpa

Caryophyllaceae

Bozdağ, haziran 2010

1204

1204c

1205

1206

1208

1212

Velezia rigida

Caryophyllaceae

Bozdağ, temmuz 2010

Tek yıllık – ot – mayıs-ağustos – frigana altları, orman açıklıkları, taşlı yerler, açık alanlar – 0-2000 m - B, G ve D Anadolu – Kırım, G, B, D ve O Asya

Adana, İstanbul, Kars, Zonguldak, Artvin, Bilecik, Elazığ, Isparta, İçel, İzmir, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla

2293

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

2311c

2312c

 

2313

2314

2315

2324

2325

 

 

 

2335c

2335d

2336c

2337

 

 

Stellaria media ? Cerastium sp ?

 Spil, mayıs 2010

7770

7771

7773

7774

7775

7778

5546

Van, mart 2010

 

 

 

5546

5547

5548