CHENOPODIACEAE - Kazayağıgiller

Tek, iki ya da çok yıllık, çoğunlukla halofit ve sukkulent otsular ya da çaılardır. Yapraklar alternat ya da oppozit, tam, loplu ya da pinnat parçalı, bezen silindirik ve etli, bazen pul şeklinde, st,pülsüzdür. Çiçek durumu sık dikasyum, spika ve panikuladır. Çiçekler küçük braktesiz, erdişi ya da tek eşeyli, aktinomorftur. Periant tek serili 2-5 birleşik sepallerden oluşmuştur, Petaller toktur. Stamenler sepal sayısı kadardır. Pistil 1, ovaryum üst durumlu, nadiren alt durumlu, 1 lokuluslu, 2-3 karpelli, tek ovüllü, plasentasyon bazaldir. Meyve periantla sarılmış olan küçük bir nuks ya da kapsuladır.

Ilıman ve subtropik bölgelerde, genellikle tuzcul ortamlarda yayılış gösteren 102 cins ve 1400 tür içerir. Ülkemizde 31 cins ve 99 türü vardır.

Atriplex sp (Chenopodiaceae) ? – Rumex sp (Polygonaceae) ?

Chenopodiaceae

Bozdağ, temmuz 2010

 

 

 

1864

1865

1866

 

 

 

Chenopodium. – Kazayağı

Tüysüz ya da glanduler tüylüotsulardır. Çiçekler çok evcikli, spika, panikula ya da dikasyum durumundadır. Periant parçaları yeşil ya da zarımsı, bazen etlidir. Çoğunlukla ılımanbölgelerde yayılış gösterir ve 100’den fazla türü içerir. Ülkemizde 16 türü vardır.

Chenopodium ambrosioides

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Caryophyllidae » Caryophyllales » Chenopodiaceae » Chenopodium » C.  ambrosioides

Foto – Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, mayıs 2010

 

 

9645

9646

9647d

9648

 

 

Salicornia europaea – Deniz börülcesi, Kuşun otu, Tuzlu ot – Glasswort, Samphire

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Caryophyllidae » Caryophyllales » Chenopodiaceae » Salicornia » Salicornia europaea

40 cm’ye kadar büyüyebileb, sürünücü ya da dik duruşlu, tek yıllık otsulardır. Yapraklar karşılıklı ve dekussat, pul şeklindedir. Özellikle tuzlu bataklıklarda yayılış gösteren, sarı, kırmızımsı-mor ya da koyu mor renkli ve sukkulent gövdeli bitkilerdir. Ülkemizşde Doğu Anadolu dışında geniş bir yayılışa sahiptir.

Foto – İzmir, 2007

 

 

 

 

 

2827

 

 

 

 

 

7996

Chenopodiaceae

Foto – Spil, mayıs 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

7996

7996c

 

 

 

 

9267

Chenopodiaceae

NGBB, mayıs 2010

 

 

 

 

 

9267

9268

9270

9272

9283

.