CISTACEAE - Ladengiller

Tek ya da çok yıllık otsular ya da çalılardır. Yapraklar alternat ya da karşılıklı, basit, stipulalı ya da değildir. Çiçekler tek, kimoz ya da rasemus, erdişi, aktinomorf simetrilidir. Sepaller 3-4, serbest. Petaller 5, nadiren 3 ya da yok. Stamenler çok sayıda. Pistil 1, ovaryum üst durumlu, 3 ya da 5-10 karpelli, ovüller 2-çok, atrop, nadiren anotrop, plasentasyon parietal. Meyve odunsu ya da derimsi yapıda lokulusit kapsuladır.

Genellikle kuzeyyarıkürede yayılış gösteren 8 cins ve 175 tür içerir. Ülkemizde 5 cins ve 28 türü bulunur.

Reçinesi parfümeri sanayinde kullanılır. Kaytalık bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılır.

Cistus.

Salgı tüyleri bulunan, kokulu, çok yıllık çalılardır. Yaprakları karşılıklıdır. Sepaller 5 ya da 3, içteki ve dıştakiler aşağı yukarı aynı büyüklüktedir. Çiçekler yaprak koltuklarında tek ya da kimoz durumdadır. Petaller pembe ya da beyazdır. Karpeller 5 ya da 10. Akdeniz bölgesinde yayılış gösterir, 20 kadar tür içerir. Ülkemizde 5 türü bulunur.

Cistus creticus  - Girit Ladeni

1 m’ye kadar boylanabilen çalılardır. Yaprakların üst yüzeui yeşilimsidir. Çiçekler uç kısımda gevşek kimoz, pembe, 3-6 capındadır. Meyve sık basıl tüylüdür. Özellikle Batı ve Güney Anadolu’da maki ve friganada yaygındırlar. Lokal olarak Karadeniz bölgesinde görülür.

 Urla, mart 2010 – nisan 2011

 

 

 

 

2783

2781

3730

3731

3732c

3299

 

4272d

4273d

4421c

0872c

0918

 

Cistus monspeliensis

1.5 m’ye kadar boylanabilen çalılardır. Yapraklar yeşil, üst yüzü seyrek tüylü, alt yüzü sık yıldızsı tüylüdür. Çiçekler tek yana doğru bakan kimozlarda 2-8 adet, 2-3 cm çapında, Petaller beyazdır. Ülkemizde Batı Anadolu’da Çeşme ve Bodrum dolaylarında yayılış gösterir. Bir maki elemanıdır.

 Urla, mart 2010 – nisan 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

3706c

3707

 

 

 

 

Cistus parviflorus – Küçük çiçekli laden

60 cm’ye kadar yükselen küçük çalılardır. Yaprakların üst ve alt yüzeyleri gridir. Çiçekler uçta sık kimoz, pembe, 2-3 cm çapındadır. Batı ve Güney Anadolu’da, kalker ana kayalar üzerinde gelişen frigana içinde yaygındırlar.

 Karaburun, mart 2010

 

 

4593

4595

4596

4597

 

 

Cistus salviifolius – Adaçayıyapraklı Laden

 İzmir – Karaburun, mart 2010

 

 

9814

4598

4599

4599c

 

 

 

4279d

4419c

0875d

4164

4165d

 

Helianthemum sp

Tek ya da çok yıllık otsular ya da çalılardır.yapraklar karşılıklıdır. Çiçekler kimoz, uçta rasemeus ya da nadiren yaprak koltukaltlarında tek, sepal 5, dıştaki 2 tanesi içteki 3 tanesinden küçük. Petal 5, çoğunlukla sarı. Karğeller 3. daha çok Akdeniz bölgesinde, Kuzey Amerika’da yayılış gösterir, 200 türü vardır. Ülkemizde 12 türü vardır.

Urla-İzmir, mart 2010 – nisan 2011

 

 

3836

3837

3838

3839

 

 

 

3324c

3327

3328

3329c

3331

 

 

3443

3446

3632

3634d

3635

 

 

0910d

4448c

4449d

4450c

0808c

 

Tuberaria guttata

 Bozdağ, mayıs 2011

 

5107c

5108c

5109d

5110

5164

 

Tuberaria guttata

 Urla, nisan 2011

 

 

3505c

3506c

3507

3508d

 

 

 

 

 

3509d

3510d

3511c

 

 

 

Tuberaria guttata var guttata

 Karaburun, nisan 2010

 

 

 

 

6628

6630

 

 

 

 

3853

Urla-İzmir, mart 2010

3853

3854

3855

3858

3859

3861c

.