COLVOLVULACEAE - Sarmaşıkgiller

Otsular, çalılar ya da küçük ağaçlardır. Yapraklar almaşlı, basit, stipulasızdır. Çiçekler yaprak koltuklarında tek, rasemus ya da panikula ya da uçta, erdişi, ışınsal simetrilidir. Sepaller 5, petaller 5, birleşik. Stamenler 5, korolla tüpüne bağlı. Pistil 1, ovaryum üst durumlu, genellikle 1-4 lokuluslu, 2 karpelli (nadiren 3-5), ovüller her lokulusta 1-2, anatrop, plasentasyon eksensel. Meyve lokulusit kapsuladır.

Tropik, subtropik, Kuzet ve Güney Yarıküre’nin ılıman bölgelerinde yayılış gösteren 40 cins ve 1800 tür içerir. Ülkemizde 4 cins ve 40 türü doğal yayılış gösterir. Süs bitkisi olarak yetiştirilir. Gıda maddesi olarak tüketilen türleri de vardır.

Convolvulus.

Bir kısmı yatık ya da sarılıcı, bir ya da çok yıllık otsular ya da çalılardır. Çiçekler yaprak koltukaltlarında tek ya da kimoz ya da uçtadır. Brakteoller kaliksten küçüktür. Korolla genellikle tüylü, hafif lopludur.

Hemen hemen kozmopolit olup, 300 tür içerir. Ülkemizde 33 türü vardır.

Convolvulus arvensis – mamıza, çadır çiçeği, hamıza, kağlumbağa otu, kuzu sarmaşığı, tarla sarmaşığı

Bozdağ, haziran 2010

 

 

0174

0175

0177

 

 

 

Convolvulus pentapetaloides

İzmir

 

 

 

4239

4236

4237c

 

 

 

Cuscuta sp – Çinsaçı 

Urla-Özbek, nisan 2011

 

 

0886c

0887d

0888

0889

 

 

Ipomee volubilis - Sabah sefası, Kahkaha çiçeği

Bornova, ekim 2010

Kültür

 

 

 

9167

9168c

9169c