CORNACEAE - Kızılcıkgiller

Ağaçlar, çalılar ya da yarıçalılardır. Yaprakları karşılıklı ya da almaşlı, basit ve stipüllüdür. Çiçekler kimoz, şemsiye ya da panikulalarda, tek ve çift eşeyli, ışınsal simetrilidir. Periant ovaryumla birleşmiştir. Sepaller 4-5, petaller 4-5 ya da bzen yok, serbesttir. Stamenler petal sayısı kadardır.pistil 1, ovaryum alt durumlu, 2-4 lokuluslu ve karpelli (nadiren 1 lokuluslu)., ovüller her lokulusta 1 adet, anatrop, plasentasyon eksenseldir. Meyve drupa, bazen bakkadır.

Süs bitkisi olarak önemlidir. Meyvelerinden reçel yapılır. Kerestesinden yararlanılır.

Tropik ve ılıman bölgelerde yayılış gösteren 13 cins ve 100 tür içerir. Ülkemizde 1 cins ve 2 türü bulunur.

Cornus mas.

Yaprak döken ağaç ya da çalılardır. Yapraklar karşılıklı ve basittir. Çiçekler uçta kimoz ya da yaprak koltuklarında şemsiye durumundadır. Çiçekler genellikle erdişi, sepaller, petaller ve Stamenler 4’er adettir. Ovaryum 2 lokuluslu, meyve sert çekirdekli bir drupadır. Çoüunluğu kuzey yarıkürede yayılış gösteren 50 türü vardır. Ülkemizde 2 türü bulunur.

Cornus mas – kızılcık, deli kiraz, çıtlık, kuş yemi

3-5 m boyunda çalı ya da küçük ağaçlardır. Yapraklar lanseolattan geniş eliptiğe kadar değişir. Çiçekler yaprak koltukaltlarında şemsiye durumunda yeşilimsi ya da açık sarı renklidir. Meyve, perikarpı etli, sarı ya da kırmızı renkli bir drupadır. Genellikle Kuzey, nadiren Güney Anadolu’da görülür. Meyveleri yenir.

Bozdağ, haziran 2010 – temmuz 2010

 

0459

0460

0462

0464

2289

 

Cornus sanguineae.

Genellikle kırmızımsı dallı çalı ya da küçük ağaçlardır. Yapraklar ovat-lanseolat ya da geniş eliptiktir. Çiçekler uçta kimoz durumda beyaz ya da krem renklidir. Meyve morumsu-siyah bir drupadır. Ülkemizde oldukça geniş bir yayılışa sahiptir.