CYPERACEAE - Papirüsgiller

Genellikle rutubetli ve bataklık ortamlarda yetişen, çok ya da nadiren bir yıllık otsular. Kökle kısa ya da uzun bir rizom şeklinde. Gövde 3 köşeli ve çoğunlukla yapraksız ve nodyumsuz. Yapraklar çoğunlukla bitkinin dip kısmında, üçlü dizilişli, vaginası kapalı ve ligulasız. Çiçekler başçıklarda (spikelet) ve braktenin koltuğunda, başakçıklar umbella, panikula ya da spika durumlarda ya da tek eşeyli. Periant pulsu, tüysü, kılsı yapıda, bazen hiç yok. Stamenler 1-6, genellikle 3. pistil1, ovaryum üst durumlu. 1-3 karpelli, 1 lokuluslu, anatrop, plasentasyon bazal. Meyve nuks.

Kozmopolit olan aile 90 cins ve 4000 tür içerir. Ülkemizde 21 cins ve 135 türü bulunur.

Gövdeleri ve yaprakları hasır ve sepet yapımında ve kağıt sanayinde kullanılır. Hayvanlara yem olarak verilir. Bazı türlerin yumru kökleri yenir. Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir.

Carex.

Rizomlu çok yıllık otsular. Gövde 2 m’ye kadar boylanabilir, genellikle yapraklı ve 3 köşeli. Çiçekler çok dallı panikula ya da basit spika durumlarında. Spikalar tek eşeyli ya da erdişi. Çiçekler tek eşeyli, 1 çiçekli spikeletlerde ve her biri glumalı. Erkek çiçeklerde stamen 2 ya da 3, periant yok. Stigma 2-3. meyve bikonveks ya da 3 köşeli. Kozmopolit olan cins 1000 tür içerir. Ülkemizde 86 türü bulunur. bunlardan C.diluta en yaygın olanıdır.

Carex divulsa ssp divulsa

Bozdağ, haziran 2010

 

 

0343

0344c

0344d

0345

 

 

Cyperus.

Genellikle bataklık yerlerde yaşayan, rizomlu ya da tuberli bir ya da çok yıllık otsular. Genellikle 3 köşeli gövdeleri 5 m’ye kadar boylanabilir. Çiçekler basit ya da birleşik umbella durumunda bulunan 1-çok sayıdaki başçıklarda. Brakteler yapraksı ve genellikle uzun. Spikeletler 1 ya da çok çiçekli. Glumalar her bir çiçekte 2. çiçekler erdişi, periant tüyleri yok. Stamen 1-3. stigma 2 ya da 3. nuksler 3 köşeli ya da bikonveks. Kozmopolit olup 900 tür içerir. Ülkemizde 11 türü bulunur. C.longus en yaygın olanıdır.

Cyperus esculentus

Tropik ülkelerde yumru kökleri yiyecek maddesi olarak kullanılır. ülkemizde Doğu Karadeniz yöresinde yayılış gösterir.

Cyperus espapyrus - Papirüs

Gövdeleri 5 m’ye kadar yükselebilen bu tür, eski Mısırlılar tarafından papirüs kağıdı yapımında kullanılmıştır.

Schoenoplectus.

Genellikle bataklık yerlerde yayılış gösteren bir ya da çok yıllık otsular. Gövde üç köşeli ya da yuvarlak. Çiçekler yanal durumlarda sapsız, başçıklarda ya da kısa saplı. Spikeletler çok çiçekli, çiçekler erdişi. Glumalar spiral dizilişli. Periant kılları 6, bazen az ya da yok. Stamenler 3, stigma 3 ya da 2. nuks 2 köşeli ya da bikonveks. Kozmopolit olan cins 50 tür içerir. Ülkemizde 5 türü bulunur. Bunlardan S.lacustris, S.litoralis en yaygın olanlarıdır.

7930

Spil, mayıs 2010

7930

7931

7933

7934

7935

7936

Carex sp

Yukarı Kızılca, mart 2010

6136

6138

6140

6141

6142

6143