DIPSACACEAE - Fesçitarağıgiller

Bir, iki ya d açok yıllık otsular, nadiren çalılar. Yapraklar karşılıklı ya da nadien dairesel, basit ya da pinnat parçalı, stipulasız. Çiçekler sık ve başçıklarda, erdişi, zigomorf. Her çiçekte bir brakte ile epikaliks bulunur. Kaliks küçük ve kupa şeklinde ya da 5-10 papusumsu segmentli. Petaller 4-5, birleşik. Stamenler petallere bağlı ve genellikle 4, bazen 2-3. pistil 1, ovaryum alt durumlu, 1 lokuluslu, 2 karpelli, ovül tek, anatrop, plasentasyon apikal. Meyve, tepede kalıcı kaliksi bulunan bir aken.

Avrupa, Doğu Asya, Kuzey ve Orta Afrika’da yayılış gösteren 10 cins ve 200 tür içerir. Ülkemizde 7 cins ve 86 türü bulunur.

Kumaş sanayinde tüyleri kabartmak için kullanılır. bazı türleri süs bitkisi olarak yetiştirilir.

Cephalaria

Bir, iki ya da çok yıllık otsular. Gövde tüysüz ya da piloz tüylü. Yapraklar basit ya da parçalı. Reseptakulum brakteleri derimsi. Korolla 4 parçalı, beyaz, krem ya da sarı, nadiren mavimsi renkte. Akdeniz Bölgesi, Ön Asya, Güney Afrika’da yayılış gösterir, 65 tür içerir. Ülkemizde 31 türü bulunur. Bunlardan daha çok iç bölgelerde yayılış gösteren C.syriaca (pelemir, acımık)’ın tohumları ekmeklik buğdaya karıştırılarak iyi ekmek yapmak için kullanılır.

Dipsacus – Fesçitarağı

Gövdeleri dikenli bir ya da çok yıllık otsular. Reseptakulum brakteleri sert ve ucu dikenli. Korolla 4 parçalı, beyazımsı ya da leylak renginde. Akdeniz Bölgesi’nde yayılış gösterir ve 12 tür içerir. Ülkemizde 5 türü bulunur. Bunlardan D.lacinatus yaygın olan ve 2 m kadar boylanan iki yıllık otsu bir türdür.

Knautia

Bir ya da çok yıllık otsular. Yapraklar basit ya da parçalı. Kaliks kupa şeklinde ve 8-çok setalı, korolla 4 parçalı, krem, sarı, pembe ya da erguvani renkte. Çoğunluğu Akdeniz Bölgesi’nde yayılış göstren 59 tür içerir. Ülkemizde 9 türü hulunur. K.integrifolia, Batı ve Güney Anadolu’da yaygındır.

Knautia integrifolia syn K. hybrida  – Alan ıspanağı, Abla ıspanağı

 İzmir 2009, Spil-Manisa 2010

 

3947

3946

3545

8267 spil

8268 spil

 

Knautia integrifolia var bidens

Bozdağ, haziran 2010 – Bafa, nisan 2010

0424

0425

6392

6398

6400

6402

Morina persica

1.5 m’ye kadar boylanan, dik duruşlu, çok yıllık otsu. Yaprakları dairesel dizilişli ve genellikle dikenli. Çiçekler yaprak koltuklarında dairesel dizilişli, kaliks 2 loplu, korolla uzun tüplü ve 5 parçalı, beyaz ve pembe renkte. Ülkemizin hemen her yöresinde kayalık yamaşlarda ve yol kenarlarında yayılış gösterir.

Scabiosa

Bir ya da çok yıllık otsular, bazılarının dip kısmı odunsu. Yapraklar basit ya da parçalı. Kaliks 5 setalı, korolla 5 parçalı. Çoğunluğu Akdeniz Bölgesi’nde yayılış gösteren 100 tür içerir. Ülkemizde 30 türü bulunur. Bunlardan S.argentea yaygın olan iki ya da çok yıllık otsu bir türdür.

Scabiosa columbaria – Uyuzotu, Cücükotu

 NGBB, mayıs 2010

8761

8762

8763

8766

8768

8769

8771

8772

8773

8778

8780

8783

Scabiosa cosmoides hispidulajuega – Uyuz otu – Xeranthemum sp ?

Bozdağ, haziran 2010

 

 

 

0381c

0382

0383

 

 

 

Scabiosa sp

Bozdağ, haziran 2010

 

 

0184

0433c

0433d

0434

 

 

9359

…

 

 

 

 

 

9359

 

 

 

 

 

1472

Çeşme, haziran 2010

1472

1473

1474

1476

1478

1479