ERICACEAE - Fundagiller

Genellikle herdem yeşil, nadiren yaprak döken çalı ya da yarı çalılar, ağaçlar ya da nadiren tırmanıcılardır. Yapraklar genellikle almaşlı, nadiren karşılıkla ya da dairesel dizilişli, basit ve çoğunlukla derimsi yapıda, stipulasızdır. Çiçekler yaprak koltuklarında tek ya da rasemus veya panikulalarda, erdişi, ışınsal simetrili ya da nadiren hafif zigomorftur. Sepaller 4-7, serbest ya da kaidede birleşik, petaller 4-7, birleşiktir. Stamemler korolla lopları kadar ya da korolla loplarının 2 katı sayıdadır. Pistil q, ovaryum üst, nadiren alt durumlu, 4-10 (genellikle 5) lokulus ve karpelli, ovüller çok, anatrop, plasentasyon eksenseldir. Meyve bakka ya da kapsuladır.

Kozmopolit ve çoğunluğu Himalayalar bölgesinde yayılış gösteren 70 cins, 2000 kadar tür içerir. Ülkemizde 12 cins ve 26 türü yayılış gösterir. Süs bitkileri olarak yetiştirilir.

Arbutus sp

Herdem yeşil çalılar ya da küçük ağaçlardır. Yapraklar almaşlı, derimsi yapıda, düz kenarlı ya da serratttır. Çiçekler uçta panikula durumunda, kaliks ve korolla 5’er parçalıdır. Korolla urseolat, dökülücü, yeşilimsi-beyaz renktedir. Meyve bakkadır. Kuzey ılıman bölgelerde yayılış gösteren 20 türü vardır. Ülkemizde 2 türü bulunur.

Arbutus sp ?

Dilleniidae » Ericales » Ericaceae » Arbutus » Arbutus sp

EÜBB, 2010

2985

2986

2987

2987c

2988

2990

Arbutus unedo - Dağ çileği, Yabançileği, Kocayemiş

Urla, ekim 2010

5-10 metre boylanabilen bir çalıdır. Yaprakları eliptik ile oblanseolat arası,  kenarları dişlidir. Gençken tüylü olan kızılımsı kahverengi dallar üzerindeki yapraklar tüysüz, üst yüzü parlak yeşil, alt yüzü daha açık yeşil, kenarları testere dişli, uçları sivri ve derimsi bir ayaya sahiptir. Çiçekler beyaz renkli, uç kısımları yeşilimsi, salkım durumları halinde toplanmışlardır. Meyveleri büyük ve koyu kırmızı renkte etli bir bakkadır. Yüzeyi pütürlü olan meyveleri yenir. Meyveleri küre biçiminde, 1-2 cm çapında, yüzeyi pürtüklü, önceleri yeşilimsi, olgunlukta ateş kırmızısı veya portakal rengindedir. 4-5 tohumlu etli bir meyvesi çekirdeklidir, likör ve çeşitli içeceklerin yapımındada kullanılabilmektedir. Meyveleri toplanmazsa 1 sene boyunca bitki yeni meyveler verene kadar dalında kalabilmektedir. Bu özelliği ile kamkat ağacına benzer. Batı, Güney ve kısmen de Kuzey Anadolu’da yayılış gösterir.

 

 

 

 

9358c

9364c