EUPHORBIACEAE - Sütleğengiller

Bir ya da iki evcikli, çok, iki ya da bir yıllık otsular, çalılar ya da ağaçlardır. Genellikle beyaz renkli özsuyu bulunur. Yapraklar genellikle alternat, nadiren karşılıklı vr dairesel, basit ya da birleşik, çoğunlukla stipulalıdır.çiçekler yaprak koltukaltlarında tek, grup halinde, spika ya da yaprakların karşısında panikula ya da siatyumda, ışınsal simetrilidir. Erkek çiçeklerdeki sepaller 0-6, serbest ya da birleşik, petaller 0-6, bazen birleşik, 1-3 stamenlidir. Dişi çiçeklerdeki sepaller 0-6, serbest; petaller 0-6, genekeum 1 pistilli, ovaryum üst durumlu, 3 lokuluslu ve karpelli, plasentasyon eksenseldir. Meyce şizokarpik kapsuladır.

Kozmopolit olan aile 300 cins ve 5000 tür içerir. Ülkemizde 5 cins ve 102 türü bulunur.

Kauçuk ve boya hammeddesi olarka elde edilen ve ilaç sanayinde kullanılan türleri vardır. Kerestesinden yararlanlılır. Bazı türleri süs bitkisi olarak yetiştirilir.

Euphorbia.

Süt içeren, tek evcikli, bir ya da çok yıllık otsular ya da yarı çalılardır. Gövde yaprakları genellikle alternat, nadiren karşılıklıdır. Çiçekler çok indirgenmiş olup siatyum adı verilen durumlarda toplanmıştır. Ortada bulunan ve sadece ovaryumdam ibaret olan dişi bir çiçekle, bunu çeviren ve her biri bir erkek çiçeğe karşılık olan 5 staminod bulunur. En dışta ise kalikse benzeyen 5 brakte vardır. İnvolukrumu oluşturan bu brakteler arasında 4 tane gland yer alır.

Kozmopolit olan cins yaklaşık 2000 tür içerir. Ülkemizde 95 türü vardır.

Euphorbia anacampseros var tmolea

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Rosidae » Euphorbiales » Euphorbiaceae » Euphorbia » Euphorbia anacampseros

Bozdağ, haziran 2010 – mayıs 2011

Endemik

0555

0556

0557c

0595

0596

0597

0598

1088

1089

1090

5967

5968

5969

5970

5970c

5973

5974

5974c

Euphorbia characias

 NGBB, mayıs 2010

 

 

9071

9072

9073

9074

.

 

Euphorbia helioscopia – Seher otu, Zehir otu, Sütleğen, Sütlüce otu

 İzmir, 2010

 

 

 

 

 

1532

1534

1535

1537

1538

1539

6708

1734

1717

1718

1719

1722

 

 

 

1731

1733

1737

 

 

 

Euphorbia helioscopia

 İzmir, mart 2010

 

 

 

 

 

6309

6311

6312

6315

6316

6317

Euphorbia herniariifolia var glaberrima

Bozdağ, haziran 2010

 

 

1077

1078

1079

1080

 

 

Euphorbia macroclada

 NGBB, mayıs 2010

 

 

9075

9077

9078

9079

 

 

Euphorbia mili – Yılbaşı çiçeği

Kültür

 

 

 

 

 

2561

 

 

 

 

 

Euphorbia pulcherrima – Atatürk çiçeği

Kültür

 

 

 

 

 

1519

 

 

 

 

 

Euphorbia peplus - Sütleğen

 İzmir, 2010

 

 

 

 

 

1629c

1630c

1631c

1632c

1633c

1634c

Euphorbia rigida - Sütleğen

 İzmir, mart 2010

 

 

 

 

 

5001

5001c

5002

5003

5003c

5004

5006

5007

5008

5009

5035

5036c

5025

5026

5028

5029

5030

5031

 

 

 

5032

5033

5034c

 

 

 

Euphorbia sp

 EÜBB, nisan 2010

 

7644

7645

7646

7647

7648

 

Euphorbia sp

Bozdağ, haziran 2010

 

 

0753

0754

0755

0756

 

 

 

 

 

0757

0758

0759

 

 

 

Euphorbia sp

Bozdağ, haziran 2010

 

 

 

0998

1000

1001

 

 

 

Euphorbia sp

Bozdağ, haziran 2010

 

 

1032

1032c

1034

1035

 

 

Mercurialis.

İki evcikli, çok nadiren tek evcikli, süt içermeyen, tek ya da çok yıllık otsulardır. Yapraklar karşılıklı, basittir. Erkek çiçekler genellikle yaprak koltuklarında uzun saplı spikalardadır. Sepaller 3, serbest, petaller çok, satemenler 6-20. dişi çiçekler yaprak koltuklarında tek ya da küçük kümeler halindedir. Sepaller 3, serbest ya da dipte birleşiktir. Akdeniz bölgesinde yayılış gösteren 8 türü vardır. Ülkemizde 3 türü bulunur.

Mercurialis annua – Mercanköşk, Yer fesleğeni, Parten, Parsem

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Rosidae » Euphorbiales » Euphorbiaceae » Mercurialis » Mercurialis annua

 İzmir, 2010

 

 

3234

3236c

3236d

3243