FAGACEAE - Kayınağacıgiller

Bir evcikli, yaprak dökücü ya da herdemyeşil ağaç ya da çalılardır. Yapraklar alternat, basit ya da loblu, dökülücü stipüllüdür. Çiçekler tek eşeylidir. Erkek çiçekler sarkık amentum ya da uzun sapı olan küresel başaklardadır. Periant 4-7 loplu, Stamenler 4-40, anterler parçalanmamıştır. Dişi çiçekler 1-3 adet, spika durumunda ya da erkek çiçek durumunun kaidesinde, periat 4-6 lopludur. Çiçeklerin ya da çiçek durumlarının tabanında braktelerin birleşmesinden oluşmuş çanak şeklinde bir kupula bulunur. Bu yapı gelişerek meyveyi sarar ve üzerinde pulsu ya da dikensi çıkıntılar taşır. Ovaryum 3-6 lokuluslu ve karpelli, lokuluslar dipten ayrılmış, plasentasyon eksenseldir. Her lokulusta 2 ovül bulunur, fakat bunlardan 1 tanesi gelişir. Meyve tek tohumlu ve endospemsiz bir nukstur.

Genellikle kuzey yarıkürede ılıman ve subtropik bölgede yaylış gösteren 7 cinse ait 600 kadar tür içerir. Ülkemizde 3 cins ve 21 türü bulunur.

Sert kerestesinden yararlanılır., meyveleri yenir.

Castanea sativa  - Kestane, Hingiç, Karakabuk, Karakıllı

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Hamamelidae » Fagales » Fagaceae » Castanea » Castanea sativa

30 m’ye kadar boylanabilen yaprak döken ağaçlardır. Yapraklar lanseolattan oblong-eliptiğe kadar değişir. Çiçekler dik duruşlu kedicik durumunda, alt kısmında dişi, üst kısmında erkek çiçekler bulunur. Erkek çiçekler 6 loplu, 10-20 stamenli, dişi çiçekler bir kupula içinde 3’lü gruplar halindedir. Kupula 4 parçalı, sert dikenli ve meyveyi tamamen sarıcıdır. Genellikle Kuzey Anadolu’da yayılış gösterir, karışık ormanlar oluşturur. Batı, Doğu ve Güney Anadolu’da da lokal olrak bulunur.

Bozdağ, haziran 2010

0486

0488

0489

0490

0502

0502c

Foto – İzmir, 2008

 

 

 

 

 

4841

 

 

 

 

 

Quercus.

Yaprak dökücü ya da herdemyeşil ağaç, ağaççık ya da çalılardır. Yapraklar serrat, dentat, pinnatifit ya da lobludur. Erkek çiçekler uzun ve sarkık amentumlarda, kaliks ve Stamenler genellikle 6 tanedir. Dişi çiçekler tek ya da küçük gruplar halinde, ovaryum 3 bölmelidir. Meyve genellikle dipte kupula tarafından sarılmış bir nukstur. Kupula çok sayıda ibrikat oulludur. Bazı türlerinin odunu sert ve değerlidir. Ayrıca kabuk ve kupulalarından elde edilen tanenli maddeler de sepicilikte kullanılır.

Kuzey yarıküre ve tropiklerde yayılış gösteren 600 türü vardır. Ülkemiz Quercus cinsinin yayılış ve tür zenginliği açısından dünyanın en zengin bölgelerinden biridir ve 18 tür vardır.

Quercus coccifera (erkek çiçek)

 Bozdağ, mayıs 2011

 

 

5129

5130

5131

5132

 

 

Quercus infecteria – Mazı meşesi

 Bozdağ, mayıs 2011

 

 

5114c

5115

5116

5117

 

 

 

 

 

5118

5119

1136c

 

 

 

Quercus libani - Karameşe

 İzmir, 2008

 

 

 

 

9790

9787

 

 

 

 

Quercus cerris var cerris – Türk meşesi

25 m kadar boylanabilen yaprak dökücü ağaçlardır. Yapraklar hafiften derin lopluya kadar, lopları mukronat, altta sık tüylüdür. Meyve 2 yılda olgunlaşır. Kupula pulları, linear-subulat, yaygın ve arkaya dönüktür. Ülkemizde yaygındır ve karışık ormanlar oluşturur.

Bozdağ, haziran 2010

 

 

0455

0456

0457

0458

 

 

Quercus sp - Meşe

 İzmir, 2008

 

 

 

 

 

1061

 

 

 

 

 

3736

Fagaceae

 İzmir

 

 

 

 

 

3736