GERANIACEAE – Turnagagasıgiller

Genellikle otsu, nadiren odunsu bitkilerdir. Yapraklar alternat ya da karşılıklı, birleşik ya da basit loplu, stipüllüdür. Çiçekler kimoz ya da umbellalarda, nadiren tektir. Sepaller 5, serbest ve petaller 5, serbesttir. Stamenler tipik olarak 5-15. pistil 1 ve 3-5 loplu, ovaryum üst durumlu, 3-5 lokuluslu ve karpelli, ovüller her lokulusta 1-2, anatrop, plasentasyon eksenseldir. Meyve genellikle merikarplara ayrılan bir kapsuladır.

Subtropik ve ılıman bölgelerde yayılış gösteren 11 cins ve 75 tür içerir. Ülkemizde 4 cins ve 62 türü bulunur.

Erodium - Dönbaba

Bir, iki ya da çok yıllık otsu bitkilerdir. Yapraklar parçalı ya da pinnat, boyu eninden fazladır. Çiçekler ışınsal simetrili ya da hafif zigomorftur. Fertil stamen 5. meyve tepesinde kalan Stilus, spiral şeklinde kıvrılarak tohumu toprağa gömer. Hemen hemen tüm Akdeniz Bölgesi’nde yayılış gösteren cins 100 tür içerir. Ülkemizde 22 türü bulunur.

Erodium chium

 İzmir

 

 

 

 

image453

image455

image457

image459

image461

image463

2678

2679

2680

2681

2682

2683

Erodium malacoides

 İzmir

 

 

 

 

image123

image125

image127

image129

image131

image133

1524

1525

1525c

1530

1531

1531c

image277

image279

image281

image280

image282

image284

1689

1709

1682

1685

1694

1700

Erodium moschatum

 İzmir, mart 2010

 

 

 

 

image660

image662

image664

image666

image668

image670

3279

3281

3282

3286

3292

3294

Erodium sp

 Van, mart 2010

 

 

 

 

image345

image347

image219

 

 

 

5691

5692

5214

 

 

 

Erodium sp

 İzmir, mart 2010

 

 

 

 

image255

image257

image259

image261

image263

image265

2716

2717

2718

2719

2720

2721

Erodium sp

 Bozdağ, mayıs 2011

 

 

 

 

image116

image118

image120

image122

 

 

5616

5617

5618

5619

 

 

image124

image126

image128

 

 

 

5620

5621

5622

.

 

 

Geranium - Turnagagası

Bir, iki ya da çok yıllık otsu bitkilerdir. Yapraklar loplu ya da parçalı, boyu hemen hemen enine eşittir. Çiçekler ışınsal simetrili, verimli stamen genellikle 10. kozmopolit olan cinsin 300 türü vardır. Ülkemizde 35 türü bulunur.

Geranium asphodeloides

 İzmir

 

 

 

 

image844

 

 

 

 

 

6737

 

 

 

 

 

Geranium dissectum

 İzmir mart 2010

 

 

 

 

image505

image505

image505

image181

image183

image185

1053

1054

1059

3680

3682

3685

 İstanbul, mayıs 2010

image259

image261

image263

image265

 

 

9582c

9583

9584

9585

 

 

Geranium lucidum – Parlak turnagagası

 İzmir mart 2010 – Bozdağ, mayıs 2011

 

 

 

 

image573

image797

image799

image801

image803

image408

3928

6265

6266

6267

6268

5293c

image368

image370

image372

image374

image376

image410

5263

5264

5266

5267

5268

5296c

Geranium macrostylum

Bozdağ, haziran 2010

image092

image094

image096

image098

image100

 

0123

0125

0126

0128

0133

 

Geranium molle – Kılçıksız turnagagası

 İzmir – Bozdağ, mayıs 2011

 

 

 

 

image151

image494

image494

image621

image623

image623

0358

0351

0353

1483

1514

1485

image352

image354

image356

image022

 

 

5255c

5256c

5257

1148c

 

 

Geranium purpureum

Urla, nisan 2011

 

 

 

 

image408

image410

image412

image414

 

 

3517

3518c

3519c

3521c

 

 

Çeşme, nisan 2011

 

 

 

 

image216

image218

image220

 

 

 

3670c

3671c

3672c

.

 

 

Geranium pusillum

 İzmir

 

 

 

 

image546

image546

 

 

 

 

3512

3512c

 

 

 

 

Geranium pyrenaicum  – Dağ ıtırı

 İzmir

 

 

 

 

image297

image275

image297

image297

image297

image297

0199

0197

0198

0201

0204

0207

Geranium robertianum

Bozdağ, mayıs 2011

image398

image400

image402

image404

image406

 

5288

5289

5290c

5291c

5292d

 

Geranium tuberosum – Devetabanı, Çakmuz

EÜBB, nisan 2011

image486

image488

image490

image492

image494

image068

2958c

2959d

2960c

2961c

2962d

3041c

image070

image072

image074

image076

image078

image080

3042c

3043c

3044c

3044d

3045c

3046c

image082

image084

image086

image088

image090

image092

3048c

3049

3050c

3051d

3051e

3052c

Geranium cf. maculatum

Bozdağ, haziran 2010

image096

image098

image100

image102

 

 

0724

0725

0727

0728

 

 

Geranium cf. robertianum

Bozdağ, haziran 2010

image052

image054

image056

image058

 

 

0695

0697

0700

0702

 

 

Geranium cf. robertianum

 İstanbul, mayıs 2010

image179

image181

image183

image185

image187

image189

9529

9530

9533

9534

9535

9538

Geranium cf. robertianum

 NGBB, mayıs 2010

image064

image066

image068

image070

image072

 

9249

9250

9251

9252

9253c

 

Geranium cf. maculatum

İzmir, 2009

image045

image047

image049

 

 

 

9618

9636

9639

 

 

 

Geranium cf. maculatum

İzmir, nisan 2011

image164

image166

image168

image170

image172

 

3102c

3103c

3104d

3106d

3107d

 

image174

image176

image178

image180

image180

 

3108c

3110c

3113d

3114d

 

 

Geranium cf. maculatum

Bornova, nisan 2011

image420

image422

image424

image426

image428

 

2916c

2917c

2918c

2919c

2920d

 

image430

image432

image434

image436

image438

 

2921c

2922c

2923c

2924c

2925c

 

Geranium cf. robertianum

EÜBB, mart 2011

image156

image158

image160

image162

 

 

1735c

1735d

1738c

1739d

 

 

Geranium cf. robertianum

Mordoğan, 2011

image159

image161

image163

 

 

 

1408c

1412

1419

 

 

 

Pelargonium – Itır

Yaprakları palmat loplu olan çok yıllık otsu bitkilerdir. Çiçekler zigomorf, verimli Stamenler 7. çoğunluğu Güney Afrika’da yayılış gösteren 300 türü vardır. Ülkemizde 3 türü bulunur.

P.endlicherianum – Solucanotu

15-40 cm boyunda, tüylü, çok yıllık otsu bitkilerdir. Alt yaprakları uzun saplı ve yuvarlaktır. Çoğunlukla Güneybatı, İç ve Doğu Anadolu’da yayılış gösterir.

P.zonale – Sardunya

Güney Afrika’da doğal olarak yetişen bitki ülkemizde bahçe ve parklarda süs bitkisi olarak yetiştirilir.

Geranium cf. robertianum

Geraniaceae

 NGBB, mayıs 2010

image010

image012

image014

image016

image018

image020

9294

9295

9297

9298

9302

9303