GERANIACEAE – Turnagagasıgiller

Genellikle otsu, nadiren odunsu bitkilerdir. Yapraklar alternat ya da karşılıklı, birleşik ya da basit loplu, stipüllüdür. Çiçekler kimoz ya da umbellalarda, nadiren tektir. Sepaller 5, serbest ve petaller 5, serbesttir. Stamenler tipik olarak 5-15. pistil 1 ve 3-5 loplu, ovaryum üst durumlu, 3-5 lokuluslu ve karpelli, ovüller her lokulusta 1-2, anatrop, plasentasyon eksenseldir. Meyve genellikle merikarplara ayrılan bir kapsuladır.

Subtropik ve ılıman bölgelerde yayılış gösteren 11 cins ve 75 tür içerir. Ülkemizde 4 cins ve 62 türü bulunur.

Erodium - Dönbaba

Bir, iki ya da çok yıllık otsu bitkilerdir. Yapraklar parçalı ya da pinnat, boyu eninden fazladır. Çiçekler ışınsal simetrili ya da hafif zigomorftur. Fertil stamen 5. meyve tepesinde kalan Stilus, spiral şeklinde kıvrılarak tohumu toprağa gömer. Hemen hemen tüm Akdeniz Bölgesi’nde yayılış gösteren cins 100 tür içerir. Ülkemizde 22 türü bulunur.

Erodium chium

 İzmir

 

 

 

 

image453

image455

image457

image459

image461

image463

2678

2679

2680

2681

2682

2683

Erodium malacoides

 İzmir

 

 

 

 

1524

1525

1525c

1530

1531

1531c

1689

1709

1682

1685

1694

1700

Erodium moschatum

 İzmir, mart 2010

 

 

 

 

3279

3281

3282

3286

3292

3294

Erodium sp

 Van, mart 2010

 

 

 

 

 

 

 

5691

5692

5214

 

 

 

Erodium sp

 İzmir, mart 2010

 

 

 

 

2716

2717

2718

2719

2720

2721

Erodium sp

 Bozdağ, mayıs 2011

 

 

 

 

 

 

5616

5617

5618

5619

 

 

 

 

 

5620

5621

5622

.

 

 

Geranium - Turnagagası

Bir, iki ya da çok yıllık otsu bitkilerdir. Yapraklar loplu ya da parçalı, boyu hemen hemen enine eşittir. Çiçekler ışınsal simetrili, verimli stamen genellikle 10. kozmopolit olan cinsin 300 türü vardır. Ülkemizde 35 türü bulunur.

Geranium asphodeloides

 İzmir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6737

 

 

 

 

 

Geranium dissectum

 İzmir mart 2010

 

 

 

 

1053

1054

1059

3680

3682

3685

 İstanbul, mayıs 2010

 

 

9582c

9583

9584

9585

 

 

Geranium lucidum – Parlak turnagagası

 İzmir mart 2010 – Bozdağ, mayıs 2011

 

 

 

 

3928

6265

6266

6267

6268

5293c

5263

5264

5266

5267

5268

5296c

Geranium macrostylum

Bozdağ, haziran 2010

 

0123

0125

0126

0128

0133

 

Geranium molle – Kılçıksız turnagagası

 İzmir – Bozdağ, mayıs 2011

 

 

 

 

0358

0351

0353

1483

1514

1485

 

 

5255c

5256c

5257

1148c

 

 

Geranium purpureum

Urla, nisan 2011

 

 

 

 

 

 

3517

3518c

3519c

3521c

 

 

Çeşme, nisan 2011

 

 

 

 

 

 

 

3670c

3671c

3672c

.

 

 

Geranium pusillum

 İzmir

 

 

 

 

 

 

 

 

3512

3512c

 

 

 

 

Geranium pyrenaicum  – Dağ ıtırı

 İzmir

 

 

 

 

0199

0197

0198

0201

0204

0207

Geranium robertianum

Bozdağ, mayıs 2011

 

5288

5289

5290c

5291c

5292d

 

Geranium tuberosum – Devetabanı, Çakmuz

EÜBB, nisan 2011

2958c

2959d

2960c

2961c

2962d

3041c

3042c

3043c

3044c

3044d

3045c

3046c

3048c

3049

3050c

3051d

3051e

3052c

Geranium sp

Bozdağ, haziran 2010

 

 

0724

0725

0727

0728

 

 

Geranium sp

Bozdağ, haziran 2010

 

 

0695

0697

0700

0702

 

 

9529

 İstanbul, mayıs 2010

9529

9530

9533

9534

9535

9538

9249

 NGBB, mayıs 2010

 

9249

9250

9251

9252

9253c

 

9618

İzmir, 2009

 

 

 

9618

9636

9639

 

 

 

3102c

İzmir, nisan 2011

 

3102c

3103c

3104d

3106d

3107d

 

 

3108c

3110c

3113d

3114d

 

 

Geranium sp

Bornova, nisan 2011

 

2916c

2917c

2918c

2919c

2920d

 

 

2921c

2922c

2923c

2924c

2925c

 

Geranium sp

EÜBB, mart 2011

 

 

1735c

1735d

1738c

1739d

 

 

Geranium sp

Mordoğan, 2011

 

 

 

1408c

1412

1419

 

 

 

Pelargonium – Itır

Yaprakları palmat loplu olan çok yıllık otsu bitkilerdir. Çiçekler zigomorf, verimli Stamenler 7. çoğunluğu Güney Afrika’da yayılış gösteren 300 türü vardır. Ülkemizde 3 türü bulunur.

P.endlicherianum – Solucanotu

15-40 cm boyunda, tüylü, çok yıllık otsu bitkilerdir. Alt yaprakları uzun saplı ve yuvarlaktır. Çoğunlukla Güneybatı, İç ve Doğu Anadolu’da yayılış gösterir.

P.zonale – Sardunya

Güney Afrika’da doğal olarak yetişen bitki ülkemizde bahçe ve parklarda süs bitkisi olarak yetiştirilir.