JUGLANDACEAE - Cevizgiller

Yaprak döken ağaç, nadiren çalılardır. Yaprakla güzel kokulu, imparipinnat ve stipülsüzdür. Çiçekler tek eşeyli, erkek çiçek bir önceki yılın sürgünleri üzerinden çıkan uzun ve sert sarkık amentum durumunda, periant 3-6 loplu ya da yoktur. Stamenler 3-40. dişi çiçekler yeni sürgünlerin ucunda, dik rasemus ya da sarkık stipa durumunda, periant 4 parçalıdır. Ovaryum alt durumlu, üstte 1, altta 2-4 lokuluslu, genellikle 2, nadiren 3 karpelli, 1 ovüllü, ortotrop, plasentasyon bazaldir. Meyve drupamsı olup etli eksokarpı tanenli maddeler içerir.

Kuzey olıman bölgelerde yayılış gösteren 6 cinse ait 60 tür içerir. Ülkemizde 2 cins ve 2 türü bulunur. Meyveleri, yağı ve kerestesinden yararlanılır.

Juglans regia - Ceviz

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Hamamelidae » Juglandales » Juglandaceae » Juglans » Juglans regia

 20-30 m’ye dek boylanabilen geniş taçlı ağaçlardır. Yapraklar alternat dizilişli, imparipinnat ve aromatiktir. Dişi çiçekler uçta rasemuslardadır. Meyve geniş bir drupadır. Tohum endospermsiz ve kotiledonlar girintili çıkıntılı, yağca zengindir. Olgunlaşmamış ceviz meyvelarindeki C vitamini limondakinden 10 kat fazladır. Anavatanı Anadolu’dur. Akdeniz’den Doğu Asya’ya kadar yabani olarak yetişen ceviz, kültüre de alınmıştır.

 İzmir, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

4470

4469