JUNCACEAE - Hasırotugiller

Genellikle rizomları tüylü olan çok ya da bir yıllık otsular. Yapraklar çoğunlukla kaidede, linear ya da ipliksi, düz ya da silindirik. Çiçekler panikula, korimboz ya da başçıklarda ya da tek, erdişi ya da tek eşeyli. Brakteler gluma şeklinde. Periant 2 dairede dizilmiş. 6 nadiren 3 parçalı, serbest, parçalar indirgenmiş ve pul şeklinde, yeşilimsi ya da kahverengi. Stamenler 6 ya da 3. pistil 1, ovaryum üst durumlu, 1 karpelli, 1 ya da 3 lokuluslu, ovüller 1-çok sayıda, anatrop, plasentasyon eksensel ya da parietal. Meyve lokulusit kapsula.

Geniş yayılış alanı olan, genellikle soğuk ve dağlık bölgelerde ve nemli yerlerde yayılış gösteren 9 cins ve 400 tür içerir. Ülkemizde 2 cins ve 46 türü bulunur. gövdeleri sepet yapımında kullanılır. bazı türleri havuz kenarlarında süs bitkisi olarak kullanılır.

Juncus – Hasırotu, Kofa

Genellikle sulak yerlerde bulunan bir ya da çok yıllık otsular. Yapraklar yuvarlak, çok ince. Çiçekler genellikle gövdenin ucunda ya da uca yakın kimozlarda, nadiren de 1-2 çiçekli başçıklar halinde; erdişi, periant 6 parçalı.

Kozmopolit olan cins 300 tür içerir. Ülkemizde 34 türü bulunur.

Juncus effusus

Bozdağ, haziran 2010

 

 

0257

0258

0260

 

 

 

Luzula

Genellikle çok, nadiren bir yıllık otsular. Yapraklar genellikle kaidede ve kenarı siliat. Çiçeklerde kimoz ya da başaklarda. Kapsula 3 tohumlu. Kozmopolit olan cins 100 tür içerir. Ülkemizde 12 türü bulunur. L.forsteri özellikle çam ormanları altında yayılış gösterir.