LAURACEAE - Defnegiller

Bazıları iki evcikli olan, genellikle herdem yeşil ağaç ya da çalılardır. Kabuk ve yaprakları güzel kokuludur. Yapraklar basit, genellikle almaçlı, nadiren karşılıklıdır. Çiçekler çoğunlukla yanal, nadiren panikula, umbella, spika ya da rasemustur. İki eşeyl, nadiren tek eşeyli, ışınsal simetrili, küçük, sarı ya da beyazdır. Andrakeum 4 dairede dizilmiş, 12 stamenli, 4 stamen staminoid şeklindedir. Ginekeum 1 pistilli, 1 lokoluslu ve 1 tohumlu, ovaryum üst durumlu, plasentasyon parietaldir. Meyve drupa ya da bakkadır.

32 cins ve yaklaşık 2500 tür içeren aile üyeleri Tropikal Asya, Amerika, Afrika ve Akdeniz ülkelerinde yayılış gösterir. Ülkemizde tek türü vardır.

Laurus nobilis – Defne, Har, Neftel, Tahnal, Tehnel, Tenel, Tenhel, Teynel

Akdeniz ve nadir olarak Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren iki evcikli ağaçlardır.  Yaprak derimsi, eterik yağlıdır. Erkek çiçekler 3-6’lı şemsiye durumunda, 4 tepalli, sarımsı renktedir. Anterler kapakla açılır. Flamentlerin dip kısmında 2 sarımsı nektaryum vardır. Dişi çiçekler 4 tepalli, 4 staminodlu, ginekeum 3. meyve tek tohumlu bakkadır. Eterik yağca zengin olan yaprakları toplanarak kullanılır.

Kültür

9807

9808c

9809c

9810

9814c