LEMNASCACEAE - Sumercimeğigiller

Tatlı sularda yaşayan ve su üzerinde yüzen ya da kısmen suya batık yaşayan, çok yıllık küçük otsular. Kökler yok ya da indirgeniş ya da dallanmamış rizoidler şeklinde. Bitkinin gövdesi indirgenmiş ve küçük ovat, oblong, şişkin ya da yuvarlağımsı tallus şeklinde, yaprak yok. Periant yok, çiçekler tek eşeyli. Erkek çiçekler tek ya da ikili gruplar halinde, 1 ya da nadiren 2 stamenli. Dişi çiçekler tek, pistil 1, ovarum üst durumlu, 1 lokuluslu ve karpelli, ovüller 1-7 adet, ortotrop ya da anatrop, plasentasyon bazal. Meyve utrikle.

Kozmopolit olup 6 cins ve 43 tür içerir. Ülkemizde 2 cins ve 5 türü bulunur.

Lemna

Tallusa benzeyen gövdesi çok küçük 1-15 mm. Suya batık ya da su yüzeyinde yüzer, birbirinden ayrı ve yapışık, simetrik ya da asimetrik, basık ya da şişkin, kökü var ya da yok. Kozmopolit olan cinsin 15 türü vardır. Ülkemizde L.minor, L.gibba, L.trisculca, L.torionifera. sığ sularda ve göl kenarlarında yayılış gösterir.

Lemna minor – Su mercimeği

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Liliopsida » Arecidae » Arales » Lemnaceae » Lemna » Lemna minor

 EÜBB, şubat 2010

 

 

 

 

image255

image257

image405

 

 

9942

2562

2564

2651

 

 

Spirodella polyrhiza

Tallusa benzeyen gövdesi yüzücü, iki köklü, asimetrik, 4-10 mm çapında, serbest ya da 2-5’i bir arada. Ülkemizde sığ sularda yayılış gösterir.