MELIACEAE - Tespihağacıgiller

Sert ve kokulu odunlu ağaçlar ya da çalılardır. Yapraklar alternat,pinnat ya da nadiren basit, stipulasızdır. Çiçekler panikula durumda, erdişi, ışınsal simetrilidir. Sepaller 4-5, dipte birleşiktir. Petaller 4-5, serbest ya da birleşiktir. Stamenler 8-10, nadiren 5-çok. Pistil 1, ovaryum üst durumlu, genellikle 2-5 lokuluslu ve karpelli, ovüller her lokulusta 2 adet, anatrop, plasentasyon eksenseldir. Meyve bakka, kapsula ya da nadiren bakkadır.

Tropik ve subtropiklerde yayılış gösteren 50 cins ve 600 tür içerir. Kerestesinden yararlanılır. Bazı türlerinin meyvesi yenir. Süs bitkisi olarak yetiştirilir.

Melia azedarach – Tespih ağacı

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Rosidae » Sapindales » Meliaceae » Melia » Melia azedarach

15 m kadar boylanabilen, yaprak dökem ağaçlardır. Çiçekler panikulalarda ve morumsu renktedir. Meyve küre şeklinde, sarı renkte, etli ve 5 tohumlu bir drupadır. Anavatanı Hindistan ve Çin’dir. Ülkemizde Batı ve Güney Anadolu’da park ve bahçelerde yetiştirilir.

 İzmir, 2010

 

 

 

 

 

 

0072

5150

1021

1022d

 

 

4694

4695

4696c

4697c

4698c

4699c

4701c

4709d

4712c

4713c

4714e

4715d

4716c

4717c

4718

4719c

4720

4721d

4743d

4746d

4749e

4750f

4756e

4760d