MYRTACEAE - Mersingiller

Herdem yeşil ağaç ya da çalılardır. Yapraklar karşılıklı ya da alternat dizilişli, basit, stipulasızdır. Çiçekler kimoz, rasemus ve panikulalarda ya da yaprak koltukaltlarında tek, erdişi, ışınsal simetrilidir. Sepaller 4-5, birleşik, petaller 4-5, nadiren 6 ya da hiç yok, birleşiktir. Stamenler çok sayıdadır. Pistil 1, ovaryum alt durumlu, 1-çok lokuluslu ve karpelli, ovüller 2-6, anatrop, plasentasyon eksenseldir. Meyve bakka ya da kapsuladır.

Tropik ve subtropik bölgelerde yayılış gösteren 100 cins ve 3000 tür içerir. Ülkemizde doğal yayılış gösteren tek türü vardır. Kerestesinden yararlanılır, meyveleri baharat olarak kullanılır ve yenir. Eterik yağ elde edilen türleri vardır.

Eucalyptus – Sıtma ağacı

Aromatik, herdem yeşil ağaçlardır. Genç yaprakları karşılıklı, sapsız ya da kısa saplı, genellikle lanseolat; yaşlı yapraklar almaşlı, saplı ve genellikle lanseolat ve falkattır. Çiçekler tek ya da umbellalarda, gençken periant parçalarının birleşmesiyle oluşmuş bir kapak tarafından kapatılmıştır. Meyve odunsu bir kapsuladır.

Çoğunluğu Avustralya’da yayılış gösteren 800 türü vardır. Ülkemizde kültür olarak yetiştirilen birçok türü vardır. En çok kültüre alınan tür olan E.camaldulensis’in Batı ve Güney Anadolu’da bataklıkların kurutulması için dikimi yapılmaktadır.

Myrtus communis – Mersin, Murt

Ülkemizde kıyı bölgelerinde çok görülür. 1-5 m boylanabilen herdem yeşil bir çalıdır. Yaprakları ovat-lanseolat, derimsi ve şeffaf glandlıdır. Meyve genellikle mavimsi siyah bir bakkadır. Yapraklarından ve çiçekli dallarından elde edilen uçucu yağ parfümeride kullanılır.

 İzmir, 2009

 

 

 

 

 

 

 

4237

4240

4241

 

 

 

Calistemon – Fırça çalısı

 Kültür - Antalya

 

 

 

 

3651

3651c

3652

3655

3668

3666

 

 

0975c

0976c

0978c

1017d