ONOGRACEAE - Küpeçiçeğigiller

 

Genellikle otsu, bazen sucul, nadiren çalılar ya da ağaçlardır. Yapraklar alternat ya da karşılıklı, basittir. Çiçekler yaprak koltukaltlarında tek ya da spika ya da rasemuslarda, erdişi, nadiren tek eşeyli, ışınsal, nadiren zigomorf simetrilidir. Sepaller genellikle 4, serbest; petaller 2-5, bazen hiç yok, serbesttir. Stamenler bir halkada 2-4 ya da iki halkada 8-10, pistil 1, ovayum alt durumlu, tipik olarak 4, nadiren 2-5 karpelli ve lokuluslu, ovüller 1-çok, plasentasyon eksenseldir. Meyve lokulusit kapsula, bakka ya da fındıksıdır.

Süs bitkileri olarka kullanılır. Kozmopolit olan ailenin 20 cins ve 650 türü vardır. Ülkemizde 4 cins ve 26 türü bulunur.

 

Circaea lutetiana – Büyücü otu

 

Bozdağ, haziran 2010

 

0705

0706

0708

0709

0710

0711

C. lutetiana

Epilobium.

Genellikle çok, nadiren bir yıllık otsular ya da yarı çalılardır. Yapraklar allternat ya da karşılıklıdır. Çiçekler yaprak koltuklarında tek ya da rasemuslarda, aktinomorf ya da zigomorf simetrilidir. Dünyada 200 türü vardır. Ülkemizde çoğu nemli yerlerde yetişen 21 türü bulunur.

 

Epilobium hirsutum – Yakı otu

 

Bozdağ, haziran 2010

 

0118

0119

0120

0121

0122

0137

E. hirsutum

 

0138c

0248

0249

0251c

0303

0304

 

 

0305

0306

0307

0308

0309

0310

 

 

0311

0312c

0764

0765

0766

0767

 

Epilobium roseum ssp subsessile  - Yakı otu

 

Bozdağ, haziran 2010

 

 

 

0503

0504

0506

0507

0508

 

 

Epilobium sp

 

 EÜBB, mayıs 2010

 

 

 

 

 

8312

8313

8314

 

 

 

 

Epilobium sp

 

 EÜBB, mayıs 2010

 

 

8387

8388

8390

8391

8392

8395

 

Fuchsia sp – Küpe çiçeği

 

Kültür

 

Tropik Amarika’da doğal yayılış gösteren, yaklaşık 100 türle temsil edilen küçük ağaç ya da çalılardır. Ülkemizde süs bitkisi olarak yetiştirilir.

Çiçeklenme: Haziran-Eylül

Adını küpeye benzeyen çiçeklerinden alır. Kırmızıdan, mora, beyazdan pembeye kadar pek çok rengi vardır. Onagraceae ailesindendir. Yüze yakın türü vardır. Yaz boyunca bol bol çiçek açar. Bahçede ya da saksıda yetiştirilebilir.

Dikim sırasında yapraklarının lekeli ya da delik olmamasına dikkat edilmelidir. Çok fazla güneş almayan, aydınlık yerleri sever. En iyi gelişimini vitaminden zengin olan funda toprağında gösterir. Filizlerini don tehlikesi olmayan aylarda toprağa yerleştirilmelidir. Nisan, mayıs ayları idealdir. Yaz boyunca dikilebilir. Bol su ister. Toprağı sürekli nemli tutulmalıdır. Yaz aylarında yapraklarına su püskürtülmesinden hoşlanır. Çelik ya da tohumla üretilebilir.

 

 

1409

1940

1954

1948

1952

1953

 

Gaura lindheimeri - Gaura çalısı

 

Mordoğan, eylül 2010

Kültür

 

 

 

 

 

 

5033c

5034d

 

 

 

 

 

Oenothera speciosa

 

Kültür

 

EÜBB, mayıs 2010

 

 

8397

8398

8399

8401

8403

8406

 

0016

 

Kültür

 

Mordoğan, mayıs 2010

 

 

 

 

0016c

0017

0018

0019

.