OROBANCHACEAE - Canavarotugiller

Kökler üzerinde parazit olarak yaşayan bir ya da çok yıllık, klorofilsiz otsulardır. Yapraklar pul şeklinde almaşlı. Çiçekler tek ya da uçta spika ya da rasemus durumda, erdişi, zigomorf simetrili. Sepaller 2-5, birleşik, petaller 5, birleşik, 2 dudaklı. Stamenler 4, petallere bağlı. Pistil 1, ovaryum üst durumlu, tek lokuluslu, 2 karpelli, ovüller çok, anatrop, plasentasyon parietal. Meyve kalıcı kaliks tarafından sarılmış lokulusit kapsula.

Ilıman bölgelerde ve genellikle Avrupa, Asya’da yayılış gösterir. Yaklaşık 12 cins ve 200 tür içerir. Ülkemizde 4 cins ve 42 türü vardır.

Orobanche sp – Canavar otu, Verem otu

Basit ya da dallanmış gövdeli bitkilerdir. Çiçekler uçta spikalarda, kaliks kampanulat ve 4-5 dişli. Korolla silindirik, 2 dudaklı, beyaz, mor, mavimsi-mor, soluk sarı renkte. Çoğunlukla Angosperm’lerin, nadir olarak Gymnospem’lerin kökleri üzerinde yaşar. 150 tür içerir. Ülkemizde 38 türü bulunur.

Dünyada pek çok ülkede ve yurdumuzda bazı önemli kültür bitkilerinin (mercimek, bakla, domates, patates, tütün, ayçiçeği vb.) üretimi, canavarotları (Orobanche sp) tarafından tehlike altına alınmıştır. Bu tehlike nedeni ile canavar otlarının konukçusu olduğu kültür bitkilerinin ekim alanı bazı ülkelerde her geçen yıl daralmakta, canavarotu ile ağır bulaşık tarlalarda üreticiler üretim yapmaktan vazgeçmektedirler.

Canavarotlarının yüz binlerce tohum üretmesi, tohumlarının uzun yıllar canlılığını yitirmeden toprakta kalabilmesi ve bu tohumların çok küçük olması nedeniyle çevreye çok kolayca yayılabilmesi bu yabancı otla mücadeleyi zorlaştıran önemli özelliklerindendir. Bunların yanısıra tam parazit bir yabancı ot olup konukçusu ile çok sıkı ilişkisinden dolayı da birçok kültür bitkisinde ne yazık ki bu yabancı ota karşı ekonomik ve etkili bir kontrol yöntemi geliştirilememiştir. Canavar otlarına karşı kontrol yöntemlerinin yetersiz kalması da bu yabancı otlarının tarımsal alanlarda her geçen gün öneminin artmasına neden olmaktadır.

Bozdağ, haziran 2010

 

 

0806

0807

0808

0809

 

 

Urla-Özbek, nisan 2011

 

 

 

4413c

4414c

4418c

 

 

 

Orobanche ramosa – Canavar otu, Verem otu

Karaburun, nisan 2010

 

 

6599c

6600

6601

6602c

 

 

Bozdağ, mayıs 2011

 

 

 

5178c

5179c

5180

.

 

 

Parentucellia viscosa

Karaburun, nisan 2011

3557d

3560c

3562c

3563

3564c

3565

Phelypaea.

Gövde dallanmamış. Çiçekler teks, kaliks 5 dişli, korolla 2-5 cm koyu kırmızı. 5 türü vardır. Ülkemizde 2 türü bulunur. P.coccinea (Kuzeybatı, İç ve Güney Anadolu), P.tournefortii (Doğu Anadolu).

…