PAPAVERACEAE – Gelincikgiller

Tek ya da çok yıllık otsular, çaı ya da ağaçlardır. Yapraklar almaçlı, tam, tüysü ve elsi parçalı, stipülsüzdür. Çiçekler tek, çok nadir olarak panikula durumunda, erdişi, ışınsal simetrilidir. Periant 2 ya da 3 serilidir. Kaliks 2-3, sepaller serbest ve dükülücü, Petaller serbest 4-6 ya da 8-12, genellikle tomurcuk içinde buruşuktur. Stamenler çok sayıda ya da bazen 4 ve birkaç dairede dizlmiştir. Filamentler nadiren kanatlıdır. Anterler boyuna yarıklarla açılır. Ginekeum üst durumlu, tek pistillidir. Ovaryum tek lokuluslu, bazen yalancı bir bölmeyle ayrılmış iki lokuluslu, 1-çok karpellidir. Pplasentasyon parietal, ovaryum çok sayıda anatrop ya da kampilotroptur. Meyve kapsüla, lomentum ya da siliquadır.

Çoğunlukla kuzey yarımkürenin ılıman ve subtropik bölgelerinde yayılış gösterir. 28 cins ve yaklaşık 250 türü vardır. Ülkemizde 5 cinsi ve 50 türü bulunmaktadır.

Corydalis wendelboi

 Bozdağ, mayıs 2011

 

 

 

5925

5926

5927

5928

5873

5867

 

5868

5869

5870

5871

5872

 

Corydalis sp - C. Rutifolia ? – Fumaria sp ?

 Van, mart 2010

 

 

 

 

5673

5674

5675

5676

5678

 

 

 

5679

5681

5682

5683

 

 

Escholtzia californica – Acem lalesi

Papaveraceae

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, mayıs 2010

Kültür

 

 

 

9780

9781

9782

9783

9785

9787c

Fumaria.

Genellikle tarla yabancı otu olan tek yıllık otsu bitkilerdir. Yaprakları 2-4 tüysü parçalıdır. Çiçekleri rasemus durumunda ve yaprakların karşısında, pembe, açık kırmızı ve beyaz renklidir. Meyve 1 tohumlu nukstur. Orta ve Güney Avrupa ile diğer Akdeniz ülkeleri ve Orta Asya’da yayılış gösteren 50 türü vardır. Ülkemizde 18 türü bulunur.

Fumaria capreolata

 İzmir, mart 2009

 

 

 

3057

3058

3059

3060

3062

3250

Fumaria sp

 EÜBB, mart 2010

 

 

 

 

 

 

 

6361

6363

 

 

 

 

 EÜBB, mart 2011

 

 

 

1706c

1707c

1709c

1710

1711c

1715c

1716

1717d

3185c

3186c

3187c

3188c

3190c

3191d

3192c

3193c

3196c

3197d

Fumaria sp

 Bornova, nisan 2011

 

 

 

 

 

2869c

2870d

2871c

2871d

 

 

 

 

 

2873c

2874d

2875c

 

 

 

Fumaria sp

 Bornova, nisan 2011

 

 

 

0582

0583c

2876c

2877c

2878

2879

 

2880d

2881c

2882d

2883c

2884c

 

2885c

2886c

2899c

2900c

2901c

2902c

 

 

 

2914d

2915c

2932d

 

 

 

Glaucium sp – Boynuzlu gelincik

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » MAgnoliidae » Papaverales » Papaveraceae » Glaucium » Glaucium sp

 Karaburun, nisan 2010

 

 

 

 

 

 

 

6648

6652

6656

 

 

 

Glaucium oxylobum, syn. G. Leiocarpum - Güllügöndürme

 İzmir

 

 

 

 

7802

7803

7811

7814

7815

 

Hypecoum imberbe / Hypecoum procumbens ssp atropunctatum

 Bozdağ, mayıs 2011

 

 

 

5369c

5370

5371c

5372c

5379c

5380

 

5423

5425

5426

5427

5395

 

Papaver.

Bir, iki ya da çok yıllık, genellikle beyaz sütlü otsu bitkilerdir. Yapraklar tüysü loblu ve tüysi parçalıdır. Çiçekler tek ya da rasemus ya da panikulalardadır. Sepaller 2, Petaller 4, nadiren 6, stigmalar 4-20 ve ovaryum üzerinde disk şeklindedir. Meyve operkulat kapsuladır.

Kuzey yarımkürenin ılıman bölgelerinde yayılış gösteren 100 kadar türü vardır. Ülkemizde 40 türü bulunur.

Papaver dubium

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Magnoliidae » Papaverales » Papaveraceae » Papaver » Papaver dubium

 Anamur

 

 

 

 

 

 

 

3765

4249

4248

 

 

 

Papaver apokrinomenon

Papaveraceae

Bozdağ, haziran 2010

Endemik

0524

0525

0526

0527

0529

0530

 

0533

0640

0641

0644

0645

.

0820

0821d

0822

0824

0828

0830

Papaver hybridum

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Magnoliidae » Papaverales » Papaveraceae » Papaver » Papaver hybridum

Bozdağ, haziran 2010

 

 

 

0187

0558

0560

0561

0563

 

Papaver hybridum

 İzmir, mart 2009

 

 

 

 

 

 

 

3989

3989c

 

 

 

 

Papaver macrostomum – Gelincik

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Magnoliidae » Papaverales » Papaveraceae » Papaver » Papaver mcrostomum

 Anamur

 

 

 

3205

3206

3208

Papaver cf. maculatum

3209

3216

3221

Papaver rhoeas – Gelincik

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Magnoliidae » Papaverales » Papaveraceae » Papaver » Papaver rhoeas

Tüm Türkiye’de yaygındır. Genellikle çayırlarda, yol kenarlarında bulunan tek yıllık otsu bitkilerdir.

Diğer adları: Alvala, arıgülü, arpacık, aş otu, börek otu, çaplançanak, düğmeli ot, gageç, gelin alı, gelincikmancarı, gelineli, gelingülü, gelinkadın, gelin otu, gündüzgülü, gülgülü, hüddüdü, ibiççe, ibifece, kahma, kahmacık, kakma, kangılız, kapcık, kapcıkotu, kapıcak, kapırcak, kapurcak, kapurcuk, kara gevrek, karagöz, karakızancık, köpeklolosu, lele otu, malaşa, mümülü, titregızım, tultuk, vıcıvıcı, yordanlı

Foto – Anamur, İzmir, Balıkesir, Aydın, Manisa

 

 

 

E004

4251c

1628

3953

4253

2736

4241c

4242

5051

5060

7804

7806

 

 

 

5064

5066

5067

 

 

 

Papaver somniferum subsp spontaneum  - Açık haşhaş

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Magnoliidae » Papaverales » Papaveraceae » Papaver » Papaver somniferum

 İzmir

 

 

 

 

 

 

3991c

4000

3998

 

 

 

Papaver sp

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » MAgnoliidae » Papaverales » Papaveraceae » … » …

 Karaburun, nisan 2010

 

 

 

 

7231

7234

7236

7240

7251

7253

Papaver sp

 Karaburun, mart 2010

 

 

 

 

 

 

 

4924

4929

.

 

 

 

Papaver sp

 Bozdağ, mayıs 2011

 

 

 

 

5613

5614

5615

5558

5559

 

 

5690

5691c

5696d

5710

5711c

 

Papaver sp

 Urla, nisan 2011

 

 

 

 

 

 

3388

3390

3397

 

 

 

Papaver sp

 Urla, nisan 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

4370c

.