PLATANACEAE - Çınargiller

Platanus

Büyük boylu, yaprak dökücü, tek evcikli ağaçlardır. Yapraklar almaçlı, tam ya da palmat lobludur. Çiçekler tek eşeyi, uzun ve aşağı doğru sarkan çiçek sapının ucundaki küre şeklindeki başaklarda yer alır. Erkek çiçeklerde kaliks çanak şeklinde, Petaller 3-7 parçalı, Stamenler 3-7 tanedir. Dişi çiçeklerde kaliks çanak şeklinde 3-5 loplu ya da ayrık sepallidir, Petaller çoğunlukla yoktur, ginekeum apokarp 5-9 pistilli, ovaryum üst durumlu, 1 ovüllü, ortotrop, plasentasyon marginaldir. Meyve, tabanı uzun tüylerle kaplı bir akendir. Kezey yarıkürenin olıman bölgelerinde yayılış gösterir. 1 cins ve 10 türü vardır.

Platanus orientalis – Doğu Çınarı

Bozdağ, haziran 2010

 

0787

0788

0790

0791

0792

 

Çınar

Bozdağ, haziran 2011

Bornova, nisan 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

1144c

0755c