POLYGALACEAE

Bir ya da çok yıllık otsular, çalılar ya da küçük ağaçlardır. Yapraklar alternat, nadiren karşılıklı, basit ve stipülsüzdür. Çiçekler uçta ya da yaprak koltukaltlarında tek ya da rasemus durumda, erdişi, zigomorftur. Sepaller 5, serbest, içteki 2 tanesi büyük ve petale benzer, dıştaki 3 tanesi küçüktür. Petaller 3, birleşiktir. Stamenler 8, nadiren 5 ya da 4, monadelfus, filamentlerin yarısına kadar birleşiktir. Pistil 1, ovaryum üst durumlu, 2 lokulus ve karpelli, ovüller her lokulusta bir adet, nadiren çok, anatrop; plasentasyon eksensel. Meyve kapsula ya da drupa.

Kozmopolit olan aile, 17 cins ve 1000 tür içerir. Ülkemizde 1 cins (Polygala) ve 14 türü bulunur.

Polygala myrtifolia

Kültür - EÜBB

 

 

 

 

 

 

2859

2860

2861

2862c