POLYGONACEAE – Karabuğdaygiller, Çobandeğneğigiller

Tek ya da iki evcikli otsular, çalılar, tırmanıcılar, nadiren ağaçlardır. Yapraklar basit, lanseolat, eliptik, reniform, hastat ve sagitattır. Çiçekler spika, panikula ve demerlerde, erdişi ya da tek eşeyli, ışınsal simetrilidir. Periant 2 dairede dizilmiş 3-6 parçalı, kaidede birleşmiştir, petal yoktur. Stamenler 6-9, 2 dairede dizlmiştir. Ginekeum 1 pistilli, ovaryum üst durumlu, 3 köşeli, genellikle lokuluslu, 2-4 karpelli, tek ovüllü. Plasentasyon bazal. Meyve köşeli ya da kanatlı bir akendir. Genellikle kuzey yarıkürede yayılış gösterir, 32 cins ve 800 tür içerir. Ülkemizde 8 cins ve 68 türü bulunur. Süs bitkileri olarak kullanılan türleri vardır, bazı yörelerde sebze olarak yenir.

Polygonum.

Tek ya da çok yıllık otsular, yarıçalımsılar ve tırmanıcılardır. Çiçekler erdişi, periant 5, birleşik ya da serbesttir. Stamenler genellikle 8. meyve 3 köşeli ve kanatsız bir nukstur. Özellikle kuzey yarıkürede yayılış gösterir, 200 türü vardır. Ülkemizde 34 türü bulunur.

Polygonum alpinum – Dağ Çobandeğneği, Keçimemesi, Madımak

30-100 cm boyunda çok yıllık sarımsı çiçekli bitkilerdir.ülkemizdeki dağlarda 2000 metreden sonra yayılış gösterir.

Bozdağ, haziran 2010

 

1116

1116c

1117

1119

1121

 

 

1122

1153

1155

1156c

1222c

 

 

1223

1225c

1220c

1369

1370

.

Polygonum amphibium - Su Çobandeğneği

Bozdağ, mayıs 2011

5565

1180

1181c

1182c

1183d

1187

Polygonum lapathifolia - Söğütotu

Bataklık ve su kenarlarında yayılış gösteren uzun boylu, tek yıllık bitkilerdir. Yapraklar lanseolattır, laminada genellikle siyah bir leke vardır.

 

 

 

 

 

2864

 

 

 

 

 

Rumex.

Tek ya da çok yıllık otsulardır. Yapraklar bazen hastat ya da sagitattır. Çiçekler tek eşeyli ya da erdişidir. Periant 2 dairede dizilmiştir, her dairede 3 adet, dış halkadakiler küçük, iç halkadakilerin üzeri çoğunlukla sigilli ve meyveyi sararlar. Stamenler 6. özellikle kuzey yarıkürede yayılış gösterirler, 100’den fazla türü vardır. Ülkemizde 25 türü bulunur.

Rumex sp

 İstanbul, mayıs 2010

 

 

 

9515

9517

9523

 

 

 

Rumex sp

Bozdağ, haziran 2010

 

0841

0841c

0842

0844

0846

 

 

 

 

 

0847

0849

 

 

 

 

Rumex cf. bucephalophorus

Çeşme, nisan 2011

 

3738

3739c

3740

3741c

3742c

 

Rumex sp

Bozdağ, haziran 2011

 

 

 

 

5162

5163