POTAMOGETONACEAE

Tatlı sularda yaşayan, genellikle çok, nadiren bir yıllık sucul ya da bazen bataklık bitkileri. Gövde uzun, bükülebilir, suda yüzücü ya da dipte sürünücü; rizomu ince uzun. Yapraklar alternat ya da karşılıklı, basit, tam, genellikle iki şekilli; su üzerindekiler geniş, su altındakiler linear şekilde, stipula var ya da yok. Çiçekler suya batık ya da su üstünde ve yaprak koltuklarında spikada, erdişi ve aktinomorf simetriliç periant 4, serbest ve brakteye benzer parçalı. Stamenler 4 ve periantın kaidesinde birleşmiş. Ovaryum üst durumlu, 4 ya da nadiren daha az, serbest ya da kısmen birleşmiş karpelli, ovüller her karpelde tek, plasentasyon apikal. Meyve nuks ya da drupa.

Kozmopolit olan aile 2 cins ve 1000 tür içerir. Ülkemizde 2 cins ve 15 türü bulunur. hayvanlar için önemli bir gıda maddesdir.

Potamogeton.

Rizomlu ya da rizomsuz sucul bitkiler. Yapraklar suya batık ya da su üstünde yüzücü, almaşlı; sapsız ya da saplı. Çiçekler küçük ve periantı 4 parçalı, koltuklarda spika durumunda. Meyve drupa. Kozmopolit olur 100 tür içerir. Ülkemizde 14 türü bulunur.

Potamogeton sp

EÜBB, 2010

 

 

 

7596

7597

7598