RANUNCULACEAE – Düğünçiçeğigiller

Bir ya da çok yıllık, otsu, nadiren çalımsı ya da tırmanıcıdır.yapraklar almaçlı, nadiren karşılıklı; genellikle birleşik, stipülsüz. Çiçekler tek, resemus, kimoz ya da panikula durumunda, erdişi, nadiren tek eşeyli, ışınsal ya da zigomorftur. Pariant bazen perigon şeklinde, parçalar serbesttir. Nektaryum genellikle mevcuttur. Stamenler çok sayıda ve sarmal dizilişlidir. Ginekeum 3- çok serbest pistilli, çok nadiren 1 pistilli, pistiler sarmal dizilişlidir. Ovaryum üst durumlu, 1 lokuluslu, 1 karpelli, 1-çok ovüllü, ovüller anatrop, plasentasyon eksensel, marginal, bazal ya da abikal, meyve aken ya da çok tohumlu folikül şeklindedir.

Kuzey ve Güney yarımkürede yayılış gösterir. 50 cins ve 1800 tür içerir. Ülkemizde 17 cins ve 234 türü bulunur.birçok türlerinden süs bitkisi olarak yararlanılır, uyuşturucu madde yapımında kullanılır.

Adonis flammea – Çin Lalesi, Kandamlası

Urla-Özbek, nisan 2011

 

4310

4311c

4312c

4313c

4314d

 

 

4316c

4372c

4374

4375

4377c

 

 

 

4408c

4409c

4410

4411c

 

 

Anemone.

Dik duruşlu, çok yıllık otsu bitkilerdir. Dip yaprakları parçalıdır. Skapus üzerinde çiçeğin altında 3 yapraklı involukrum dairesi vardır. Periant aktinomorf ve 5-çok tepallidir. Akenler çok sayıdadır. Kuzey yarıkürede yayılış gösteren 150 türü vardır. Ülkemizde 8 türü bulunur.

Anemone blanda  - Yoğurt Çiçeği

Yumru köklü bitkilerdir. Dip yaprakları 3 parçalı, involukrum yaprakları saplıdır. Çiçekler tek, tepaller 12-15, dar oblong, morumsu-mavi, nadiren pembedir. Kuzey, Batı, Güney ve İç Anadolu’da kayalık yerlerde ve çalılıklarda yayılış gösterir.

 EÜBB, mart 2010

3142

3143

3144

3145

3147

3148

 

 

3484

3485

3486

3487c

 

 

Anemone blanda  ?

 EÜBB, mart 2011

 

1663

1663c

1664

1666c

1667c

 

Anemone coronaria – Taçlı kırlalesi, Güllale, Haşhaş anemonu, Rüzgar çiçeği

Vatanı Ege Denizi kıyılarıdır. İngiltere’ye 1956’da girmiştir. Yumru köklü, involukrum yaprakları sapsızdır. Tepaller 5-6, obovat, kırmızı, pembe, menekşemsi mavi ya da beyazdır. Batı Karadeniz, Batı ve Güney Anadolu’da çalılar, düzlükler ve çayırlıklarda yaygındır.

 İzmir,Manisa, Aydın

2963

2962

2961

2955

2954

2947

2957

2956

2958

1849

5113

5114

2553

2971

2970

5109

3015

3016

3018

3019

3019c

3027

3029

3104

3104c

3105

3106

3675

3677

3679

 

4031

4032

4033

4047c

5058

 

2483

2484

0218

0220c

0222

4965

 

0291

0292

5112

5108

4420

 

2953

2968

2949

2960

2959

3912

2966

2965

1850

5111

3326

3914

2952

2951

2950

2945

2942

2967

 

3772

3773

3774

3776

3777c

 

 

3733

3734

3735c

3702

3704

 

 

 

 

1682c

1684c

1685d

 

 

 

1335c

1337c

1339

1342c

1344

1363c

1365

1369c

1371c

1453c

1460c

1461c

1469c

1544

1546d

1549d

1550c

1551c

 

1479c

1480

1481

1493c

1494c

 

 

1530d

1534c

1538c

1541c

1542

 

Anemone hortensis

…

 

 

 

 

4010

4036

.

 

 

 

Anemone pavonia

 Kazdağları, mart 2009 - EÜBB, mart 2010

3149

3150

3151

3152

3153

3154

3155

3156

3157

3158

3159

3160

 

 

 

 

3913

3913c

 

 

 

 

Aquilegia vulgaris – Haseki küpesi

Kültür

 NGBB, mayıs 2010

9190

9192

9193

9194

9195

9198

 

 

 

 

9206

9207

 

 

 

 

Aquilegia sp – Haseki Küpesi

 NGBB, mayıs 2010

 

 

9202c

9203

9204

9205

 

 

Ceratocephala falcatus

Van, mart 2010

 

5251

5255

5256

5258

5259

 

Nigella.

Tek yıllık otsulardır. Yapraklar 1-3 tüysü parçalıdır. Kaliks 5, korolla 5-10. ginekeum 5. foliküler kısmen ya da tamamen birleşik bir kapsül şeklindedir. Akdeniz ülkelerinde yayılış gösterir ve 20 tür içerir. Ülkemizde 14 türü bulunur.

Nigella damascena

 Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, mayıs 2010

9749

9750c

9751

9753

9755

9756

Nigella arvensis var. involucrata – Çörek otu

 Bozdağ, temmuz 2010

Nigella cinsinin dünyada 24 tür ve 31 taksonu, Türkiye’de 15 tür ve 19 taksonu vardır.

 

 

1754

1755

1756

1758

 

 

 

 

 

1759d

1761

1763

 

 

 

Ranunculus.

Tek ya da çok yıllık, karasal ya da sucul otsu bitkilerdir. Yapraklar alternat dizilişli, parçalı ya da tamdır. Çiçekler tek ya da panikula durumda; nadiren sapsız olarak yaprak koltuklarında yer alır. Sepaller 3-5, Petaller genellikle 5 ya da çok, sarı, beyaz ya da kırmızı, dibe doğru nektar çukurludur. Stamenler çok sayıdadır. Meyvesi akendir. Zehirli bitkilerdir. Kozmopolit olup 400 tür içerir. Ülkemizde 83 türü vardır.

Ranunculus ficaria subsp ficariiformis – Lesser Celandine, Pilewort

 Manisa

 

4117

4116

2624

2626

2628

 

Ranunculus illyricus

 İzmir

 

 

 

 

4112

4113

 

 

 

 

Ranunculus marginatus – ranunculaceae

Bozdağ, mayıs 2011

 

 

5569

5570

5572

5573

 

 

Ranunculus repens

 İzmir

 

 

 

 

9662

9663

 

 

 

 

Ranunculus sp

 İzmir, Manisa, Aydın

Bütün Ranunculus  türleri yakıcı, tahriş edici ve zehirli bitkilerdir.

4132

4134

Ranunculus damascenus ?

4130c

4133

Ranunculus paludosus ?

4182

Ranunculus ficaria ??

4816

 

4122

4123

4126

4129

4114

Ranunculus paludosus ?

 

 

2629

2630

2631

2632

2633

 

 

2637

2638

2639

2640

0015

 

 

 

2836

2837

2838

2841

 

 

 

2843c

2844

2844c

2845

2845c

 

Ranunculus sp

 Ören-İzmir, mart 2010

 

 

 

6192

6196

6197

 

 

 

Ranunculus sp

 Ören-İzmir, mart 2010

 

 

 

6214

6215

6216

 

 

 

Ranunculus sp

 Karaburun, mart 2010

 

 

 

 

4982

4982c

 

 

 

 

Ranunculus sp

 Karaburun, mart 2010

 

 

 

 

4963

4964

 

 

 

 

Ranunculus sp

 Çeşme, mart 2010

 

 

 

 

4096c

4097

 

 

 

 

Ranunculus sp

 Spil, mayıs 2010

 

 

 

7865

7867

7868c

 

 

 

Ranunculus sp

 Spil, mayıs 2010

 

 

 

 

 

8030

 

 

 

 

 

Ranunculus sp

Van, mart 2010

 

 

 

5697c

5698

5699

 

 

 

Ranunculus sp

Urla, nisan 2011

 

 

 

 

0818

0819c

 

 

 

 

Ranunculus sp

EÜBB, mart 2011

 

 

1727c

1728c

1729c

1730d

 

 

Ranunculus sp

EÜBB, mart 2011

 

 

1292

1292c

1293

1293c

.