RESEDACEAE – Muhabbetçiçeğigiller

Özsuyu bulunan bir ya da çok yıllık otsular ya da çalılardır. Yapraklar almaşlı, basit ya da pinnat, stipül küçük ve gland şeklindedir. Çiçekler rasemus 4-8, serbest, petaller 4-10 serbest ya da bazen hiç yok, lasinat lopludur. Stamenler 3-40, pistil 1, ovaryum üst durumlu, 1 lokoluslu, 2-6 karpelli, ovüller çok, anatrop, plasentasyon parietaldir. Meyve kapsula ya da bakkadır.

Çoğunlukla Akdeniz bölgesinde yayılış gösteren 6 cins ve 75 kadar tür içerir. Ülkemizde tek cinsi bulunur. Boya ve parfümeri sanayinde kullanılır ve süs bitkisi olarak yetiştirilir.

Reseda sp

Bir ya da çok yıllık otsulardır. Yapraklar basit ya da birleşiktir. Sepaller 4-7, petaller 4-10. Stamenler 10-40. yaklaşık 80 türü vardır. Ülkemizde 14 türü bulunur.

NGBB, mayıs 2010

9413

9414

9415

9416

9417

9418

Reseda lutea

Resedaceae

NGBB, mayıs 2010

 

 

 

 

9419

9419c