SCROPHULARIACEAE - Sıracaotugiller

Otsular, çalılar ya da nadiren ağaçlar, bazıları ototrof ya da pazatif olan bitkilerdir. Yapraklar alternat ya da karşılıklı, nadiren dairesel, basit, tam ya da parçalı, stipulasızdır. Çiçekler yaprak koltuklarında tek ya da rasemus ya da spika ya da panikulalarda, erdişi, zigomorftur. Sepaller 4-5, birleşik, petaller 4-5, nadiren 6-8, birleşik, tüp bazen çok kısa, genellikle 2 dudaklı. Stamenler petale bağlı, genellikle 4 ve didinam, nadiren 2 ya da 5. pistil 1, ovüller çok sayıda, anatrop, plasentasyon eksensel. Meyve çoğunlukla septisit, nadiren lokulusit ya da porisit kapsula.

Kozmopolit bir aile olup 200 cins ve 3000 tür içerir. Ülkemizde 30 cins ve 466 türü vardır.

Kalp ilacı yapımında hammadde elde edilir. Bir çok türü süs bitkisi olarak yetiştirilir.

Antirrhinum majus – Aslanağzı

Kuzey anadolu’da yayılış gösteren ve park, bahçelerde çok yetiştirilen, çiçekleri iri ve 2 dudaklı, çok yıllık bitkilerdir.

 

Bellardia trixago  - Karaballıbaba

 

 Karaburun, nisan 2010

 

6548

6549

6550c

6640

6642c

6643

6623

6563

6564

6566

6567

6569c

6572

6624

6573c

6574

6575

6576

6626

6627

6625

 

6774

6775

6776

6778

6782

6783

 

Cymbalaria muralis - Nakkaş sarmaşık

 

İzmir, 2010-2011

Kültür

 

3084d

3085d

3086c

3087

3088c

3090

3091c

3092c

3094c

3096c

2838c

2839

2839c

2840

0587c

0588d

0589c

2835c

2836c

2841c

2837c

 

 

 

2842

2843d

2844d

2846c

 

 

 

Digitalis – Yüksükotu, Arıkovanı

Bir, iki ya da çok yıllık otsular. Yapraklar basit, almaşlı, diptekiler rozet şeklinde. Çiçekler uçta rasemuslarda, kaliks derin 5 parçalı, korolla 2 dudaklı, alt dudak daha büyük ve sarkık. Stamenler 4 ve didinam. Kalp kuvvetlendirici glikozitler taşıyan bu bitkiler zehirlidir. Avrasya’da yayılış gösterir, 30 tür içerirler.

 

Digitalis ferruginea ssp ferruginea – Pasrenkli yüksükotu

1 m’ye kadar boylanan, tek gövdeli, iki ya da çok yıllık otsu. Sepaller tüysüz. Korolla sarımsı renkte ve kahverengi damarlı. Kuzey, Batı, İçbatı ve Güney anadolu’da ormanlarda ve kayalık yamaçlarda yayılış gösterir.

 

Bozdağ, haziran 2010

 

 

 

 

0972c

0972d

0973

0974

 

 

 

 

1802

1803

1804

1805

1806

1807

 

 

1808

1809

1810

1811

1812

1897

 

 

 

1898

1900

2021

2022

2023

 

 

Digitalis grandiflora

40-80 cm boyunda çok yıllık otsu. Yapraklar ve sepaller tüylü. Korolla 4 cm boyunda, soluk sarı ve kahverengimsi damarlı. Trakya bölgesinde yayılış gösterir.

 

Digitalis lanata – Yün tüylü yüksükotu

30-80 cm boyunda, gövdesi morumsu renkli, iki ya da çok yıllık otsu. Sepaller glandüler-villos tüylü, korolla parlak açık sarımsı-kahverengi. Trakya ve Marmara Bölgesi’nde maki ve çalılar içinde yayılış gösterir.

 

Digitalis purpurea – Kırmızı çiçekli yüksükotu

 

60-120 cm boyunda, genellikle iki yıllık, bazen çok yıllık otsu. Korolla 5 cm boyunda, kırmızı renkte. Anavatanı Avrupa olan bu tür ülkemizde park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir.

 

Bozdağ, haziran 2010 Kültür

 

0078c

0079c

0081d

0081e

0082c

0084c

 

 Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, mayıs 2010

 

 

 

9607

9608

9608c

9609

9610

 

 

 

 

9611

9612

9613

9614

9615c

 

 

Euphrasia.

Yarı parazitik tek yıllık otsular. Yapraklar krenat-dentat, bazen derin loplu. Çiçekler yaprak koltuklarında tek. Kaliks 4 dişli, korolla 2 dudaklı, beyaz ya da leylak renginde. Stamenler 4, didinam. Her iki yarıkürede de yayılış gösterir, 100 tür içerir. Ülkemizde 10 türü bulunur.

 

Gratifolia officinalis – Hüdaverdi otu

10-50 cm boyunda, bataklıklarda ve sığ sularda yayılış gösteren, çok yıllık otsu bir bitkidir. Yapraklar karşılıklı. Çiçekler yaprak koltuklarında tek. Korolla beyaz, oğazı sarı renktedir.

 

Linaria – Nevruz otu

Tek ya da çok yıllık otsulardır. Yapraklar basit, kenarları tam. Çiçekler rasemuslarda, korolla 2 dudaklı ve mahmuzlu.

Kuzey Yarıküre’de, özellikle de Akdeniz civarında yayılış gösterir, 200 kadar tür içerir. Ülkemizde 20 türü bulunur.

 

Linaria corifolia – Tarla Keten Otu

 

NGBB, mayıs 2010

Endemik

 

 

9406

9407

9408

9410

9411

9412

 

Linaria pelisseriana

 

Bozdağ, mayıs 2011 – Özbek, nisan 2011

 

 

5098c

5099c

5101c

5102

5104c

5106c

 

 

 

 

 

 

4155c

4157c

 

 

 

 

 

Misopates orontium

 

 Urla-İzmir, mart 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

3842

3843

3849c

3850

 

 

 

Parentucellia latifolia

 

 Ören, Karaburun, mart 2010 – Bozdağ, mayıs 2011

 

 

 

 

 

 

 

3895

3896

3863

3864

3867

 

 

 

6276

6277

6278

6279

4973

4973c

 

 

 

 

 

5610

5611

5612

.

 

 

 

Scrophularia – Sıracaotu

Çok, iki ya da tek yıllık otsulardır. Yapraklar genellikle karşılıklı, tam ya da parçalı. Çiçek durumu panikula ya da rasemus. Kaliks eşit 5 dişli. Korolla hafif şişkin tüplü, 2 dudaklı ya da yalşaık eşit loplu. Fertil stamen 4.

Kuzey ılıman bölgelerde yayılış gösteren 100’den fazla tür içerir. Ülkemizde 59 türü bulunur.

 

Scrophularia canina subsp bicolor - Sıracaotu

 

 Fethiye, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3462

 

 

 

 

 

 

Scrophularia lucida

 

 EÜBB, mayıs 2010

 

 

8498

8499

8500

8501

8503

8510

 

Scrophularia scapolii var scapolii

 

Bozdağ, haziran 2010

 

 

 

 

 

 

0653

0653c

 

 

 

 

 

Verbascum - Sığırkuyruğu

Bir, iki ya da çok yıllık otsular, nadiren küçük çalılardır. Dip yaprakları rozet şeklinde, gövde yaprakları alternat. Genellikle yoğun basit ya da yıldızsı tüylü, nadiren tıysüz. Çiçekler uçta rasemus, spika ya da panikulalarda, korolla sarı, nadiren mor, kahverengimsi sarı ya da mavimsi yeşil. Stamenler 4 ya da 5, bazen 4 verimli 1 staminod şeklinde. Anterler böbreksi ya da oblik, fialemntler tüylü ya da tüysüz. Meyve septisit kapsula. Genellikle Akdeniz Bölgesi’nde yayılış gösterir, 300 tür içerir. Ülkemizde 232 tür, 100’den fazla hibriti bulunur.

 

Verbascum lasianthum

 

Bozdağ, haziran 2010

 

 

 

0085

0086c

0087c

0092

0093

 

 

Verbascum lydium ssp lydium

 

Bozdağ, haziran 2010

Endemik

 

 

 

 

0658

0659

0660

0663

 

 

 

Verbascum phrygium

 

Bozdağ, haziran 2010

Endemik

 

 

0654

0655

0656

0657

1313

1314

 

 

 

1316

1317

1318

1319

1320

 

 

Verbascum speciosum  ?

 

Bafa, nisan 2010

 

 

 

6393

6394

6395

6397

6397c

 

 

Verbascum sp

 

NGBB, mayıs 2010

 

 

9359c

9360

9362

9363

9364

9365

 

Verbascum sp

 

Mordoğan, ekim 2010

 

 

 

 

 

9117c

9122c

9126

 

 

 

 

Verbascum sp

 

Bozdağ, temmuz 2010

 

 

 

 

 

2064

2065

2067

 

 

 

 

Verbascum sp

 

NGBB, mayıs 2010

 

 

 

 

9366

9367

9368

9370

 

 

 

Veronica – Yavşanotu

Çok ya da tek yıllık otsular, nadiren yarı çalılar. Yapraklar karşılıklı, tam ya da parçalı. Çiçekler 1-çok sayıda, uçta zigomorf, mavi, mor, kırmızımsı ya da beyaz renkte. Stamenler 2. ılıman ve soğuk bölgelerde yayılış gösterir, 500 tür içerir. Ülkemizde 80 türü bulunur.

 

Veronica anagallis-aquatica ssp anagallis-aquatica

 

Bozdağ, haziran 2010

 

0283

0284

0285

0286

4090

5502c

 

Veronica chamaedrys

 

 İzmir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9809

9808

9841

 

 

 

 

 

 

2875

2876

2877

2880c

2881

 

 

 Bozdağ, mayıs 2011

 

 

 

 

 

 

 

5432

5433

5434

5435

5436

 

 

 

 

 

5437

5445

5446

5447

 

 

 

Veronica cymbalaria – Solgun Yavşanotu – Pale Speedwell, Glandular Speedwell

 

 İzmir, şubat 2010 – Bornova 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

0557

2365

2366

 

 

 

 

 

 

1285c

1286c

1288c

1289

.

 

 

Veronica pectinata

 

 Bozdağ, mayıs 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5804

5805

.

 

 

 

 

Veronica sp

 

 İzmir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2371

2372

2399

 

 

 

 

Veronica sp

 

 EÜBB, mart 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1671

1674c

1731d

 

 

 

 

Veronica  sp

 

 İstanbul, mayıs 2010

 

 

 

9461

9463

9464c

9467c

9468

 

 

Veronica sp

 

 İzmir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9705

9701

 

 

 

 

 

Veronica sp

 

 Van, mart 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

5283

5284

5285

5286

 

 

 

Veronica sp

 

 Van, mart 2010

 

 

 

 

 

 

5296

5297

5298

5301

5310

5311

 

Veronica sp

 

 Van, mart 2010

 

 

 

 

 

 

5367

5368

 

 

 

 

 

Veronica sp

 

 NGBB, mayıs 2010

 

 

 

9046

9046c

9047

9048

9049

 

 

Veronica sp

 

 NGBB, mayıs 2010

 

 

 

 

9059

9060

9061

9062

 

 

 

Veronica sp

 

 İstanbul, mayıs 2010

 

 

 

9499

9500

9501

9502

9503

 

 

Veronica sp

 

 İstanbul, mayıs 2010

 

 

 

 

9569

9570

9571

9572

 

 

 

Veronica sp

 

Bozdağ, haziran 2010

 

 

 

 

 

1422

1424

1425

 

 

 

 

Veronica sp

 

Bozdağ, mayıs 2011

 

 

5701c

5702

5703c

5704c

5705

5706c

 

0192

 

Bozdağ, haziran 2010

 

 

 

 

 

0192

0193

0193c