TAMARICACEAE - Ilgıngiller

Tuzcuk ya da kurakçıl ortamlarda bulunan çok yıllık küçük ağaçlar, çaılar, bazen de yarıçalılardır. Yapraklar alternat, küçük, bazen pulsu yapıda, stipulasızdır. Çiçekler yek ya da sık rasemuslarda, erdişi, ışınsal simetrilidir. Periant 2 serili ve imbirikat dizilişli, sepaller 4-6, serbest. Petaller 4-6, serbest. Stamenler petal sayısı kadar ya da petallerin iki katıdır. Pistil 1, ovaryum üst durumlu, 1 lokuluslu, genellikle 3-4 karpelli, ovül 2-çok, anatrop, plasentasyon parietaldir. Meyve kapsuladır.

Daha çok Akdeniz bölgesinde ve Orta Asya’da yayılış gösterir. 4 cins ve 100 tür içerir. Ülkemizde 3 cins ve 7 türü bulunur.

Süs bitkisi olarak kullanılan türleri vardır. Boya, ilaç sanayinde ve ağaçta sineklerim meydana getirdiği urlar (gal) sepicilikte kullanılır.

Tamarix.

Pulsu yapraklı küçük ağaç ya da çalılardır. Çiçekler sık spikaya benzer rasemuslardadır. Petaller pembe ya da beyaz, Stamenler 4-10, serbest. Akdeniz Bölgesi’nden Orta Asya’ya kadar yayılış gösterir. Yaklaşık 140 tür içerir. Ülkemizde 5 türü bulunur.

Tamarix sp - Ilgın

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Dilleniidae » Violales » Tamaricaceae » Tamarix » Tamarix sp

 İzmir, 2009

 

 

 

 

 

 

 

2932

3925

3927

 

 

 

Tamarix smyrnensis – İzmir ılgını

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Dilleniidae » Violales » Tamaricaceae » Tamarix » Tamarix smyrnensis

 Bafa, mart 2010

 

 

 

 

 

6373

6374

6375

6376

6378

 

 

 

 

6380

6381

6382