VITACEAE - Asmagiller

Genellikle tırmanıcı çalılar, nadiren dik çalı ya da ağaçlardır. Yapraklar almaşlı, basit ya da birleşik, stipulalıdır. Çiçekler yaprakların karşısında spika, rasemus, panikula ve kimoz durumda, erdişi ya da tek eşeylidir. Sepaller 4-5, birleşik, petaller 4-5, serbest ya da birleşiktir. Stamenler petal sayısı kadardır. Pistil 1, ovaryum üst durumlu, 2 lokuluslu ve karpelli, ovüller her lokulusta 1-2, anatrop, plasentasyon eksenseldir. Meyve bakkadır.

Tropik ve subtropik bölgelerde yayılış gösteren 12 cins ve 700 tür içerir. Ülkemizde 2 cins ve 3 türü doğal yayılış gösterir. Meyvelerinden gıda maddesi olarak yararlanılır.

Ampelopsis tricuspidata ?- Ampelopsis orientale ?  

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Rosidae » Rhamnales » Vitaceae » Ampelopsis » Ampelopsis tricuspidata

 Kazdağları, mayıs 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4864

 

 

 

 

 

Vitis – Asma

Sülüklü tırmanıcı çalılardır. Yapraklar basit ve palmat lobludur. Çiçekler yaprakların karşısında panikula durumda, tek eşeyli ya da erdişidir. Periant daireleri 5 parçalıdır. Genellikle Kuzey ılıman bölgelerde, nadiren de Orta Amerika ve Tropikal Asya’da yayılış gösterir, 50 tür içerir. Ülkemizde 2 türü bulunur.

Vitis sylvestris

Kuzey, Batı ve Güney Anadolu’da yaprak döken ormanlarda, su kenarlarında doğal yayılış gösteren, iki evcikli bir bitkidir. Meyveleri ekşi, olgunlaştığında siyahımsı mor renktedir.

Vitis vinifera

Çiçekleri erdişidir. Meyvesi büyük ve 2 tohumludur ya da tohumsuzdur. Ülkemizde özellikle Trakya, Batı ve Güney Anadolu’da kültürü yapılır. Glikoz açısından zengin olan meyveleri (üzüm) iyi bir besin kaynağıdır.