SINIFLANDIRMA

(Taxonomy)

Kazım ÇAPACI

 

 

 

Kuş Sınıflandırması

 (Bird Taxonomy)

Kuş gözlemciler

Kuşlar hakkında

KUŞLARIMIZ

Kuş Gözlemcisinin Cep Kitabı

Türkiye ve Avrupa’nın Kuşları

Türkiye’nin Kuşları

Kelebekler

Böcekler-Sürüngenler

Memeliler

Kuş Adları Derlemesi

Kızlar

Türkiye’nin Kuş Pulları

Sınıf : AVES (Kuşlar)

- Ratitae (yürüyücü-koşucu kuşlar) üst takımından devekuşlarının (Struthioniformes) en ilkel kuş olduğu sanılmaktadır. En gelişmiş olanlar ise Carinatae üst takımından ötücü kuşlardır (Passeriniformes).

üst takım : Ratitae (yürüyücü-koşucu kuşlar)

Struthioniformes (devekuşları)

üst takım: Carinatae (Uçucu kuşlar = Karinalı kuşlar)

23 takımdan oluşur. Gagalarında diş yoktur. Göğüs kemiklerinde, uçma kaslarının bağlandığı "karina" bölgesi gelişmiştir. Penguenler dışında kanatları iyi gelişmiş, iyi uçucu kuşlardır. Bazı gruplarda, kanatlar gelişmiş olmasına karşın, uçma yeteneği iyi gelişmemiştir.

01. takım :Tinamiformes

02. takım : Sphenisciformes (Penguenler)

03. takım : Procellariiformes (Tüp burunlu kuşlar, Fırtına kuşları)

1.Familya : PROCELLARIIDAE (YELKOVANKUŞUGİLLER)

Colanectris diomedea (Scopoli,1769) (Boz Yelkovan)
Puffinus yelkouan (Acerbi,1827) (Yelkovan)

2. Familya : HYDROBATIDAE (FIRTINAKUŞUGİLLER)

Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 1758) (Fırtına Kuşu)

04. takım : Gaviiformes (Dalgıçkuşları)

3. Familya : GAVIIDAE (DALGIÇKUŞUGİLLER)

Gavia stellata (Pontoppidan, 1763) (Kızılgerdan Dalgıç)
Gavia arctica (Linnaeus, 1758) (Karagerdanlı Dalgıç)
Gavia immer (Brünnich, 1764) (Buz Dalgıcı)

05. takım : Podicipediformes (Yumurta piçleri, Batağanlar)

4. Familya : PODICIPEDIDAE (YUMURTAPİÇİGİLLER)

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) (Küçük batağan, Yumurtapiçi)
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) (Bahri)
Podiceps grisegana (Boddaert, 1783) (Kızılboyunlu Batağan)
Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) (Kulaklı Batağan)
Podiceps nigricollis (Brehm, 1831) (Karaboyunlu Batağan)

06. takım : Pelecaniformes (Kürek ayaklılar, Pelikanlar)

5. Familya : SULIDAE (SÜMSÜKKUŞLARI)

Sula bassa (Linnaeus, 1758) (Sümsük Kuşu)

6. Familya : PHALACROCORACIDAE (KARABATAKGİLLER)

Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) (Karabatak)
Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1758) (Tepeli Karabatak)
Phalacrocorax pygmeus (Pallas, 1773) (Küçük Karabatak)

7. Familya : ANHINGIDAE

Anhinga melanogaster (Pennant, 1769) (Yılanboyun)

8. Familya : PELECANIDAE (PELİKANGİLLER)

Pelecanus onocrotalus (Linnaeus, 1758) (Akpelikan)
Pelecanus crispus (Brunch, 1832) (Tepeli Pelikan)

07. takım : Ciconiiformes (Leylekler ve balıkçıllar)

9. Familya : ARDEIDAE (BALIKÇILLAR)

Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) (Balaban)
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1758) (Küçük Balaban)
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) (Gece Balıkçılı)
Ardeola ralloides (Scolopoli, 1769) (Alaca Balıkçıl)
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) (Sığır Balıkçılıl)
Egretta garzetta (Linnaeus, 1758) (Küçük Ak Balıkçıl)
Egretta alba (Linnaeus, 1758) (Büyük Ak Balıkçıl)
Ardea cirenea (Linnaeus, 1758) (Gri Balıkçıl)
Ardea purpurea (Linnaeus, 1758) (Erguvani Balıkçıl)

10. Familya : CICONIIDAE (LEYLEKGİLLER)

Mycteria ibis (Linnaeus, 1758) (Sarıgagalı Leylek)
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) (Kara Leylek)
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) (Leylek)

11. Familya : THERESKIONITHIDAE (KELAYNAKGİLLER)

Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1758) (Çeltikçi)
Geronticus eremitta (Linnaeus, 1758) (Kelaynak)
Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) (Kaşıkçı)

08. takım : Phoenicopteriformes (Flamingolar)

12. Familya : PHOENICOPTERIDAE (FLAMİNGOLAR)

Phoenicopterus ruber (Linnaeus, 1758) (Flamingo)

09. takım : Anseriformes (Kazsılar

13. Familya : ANATIDAE (ÖRDEKGİLLER)

Cygnus olor (Gmelin, 1789) (Kuğu)
Cygnus columbianus (Küçük Kuğu)
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) (Ötücü Kuğu)
Anser fabalis (Latham, 1787) (Tarla Kazı)
Anser albifrons (Scopoli, 1769) (Sakarca)
Anser erythropus (Linnaeus, 1758) (Küçük Sakarca)
Anser anser (Linnaeus, 1758) (Boz Kaz)
Branta leucopsis (Bchstein, 1803) (Akyanaklı Kaz)
Branta bernicla (Yosun Kazı)
Branta ruficollis (Pallas, 1769) (Sibirya Kazı)
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) (Angıt)
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) (Suna)
Anas penelope (Linnaeus, 1758) (Fiyu)
Anas strepera (Linnaeus, 1758) (Boz Ördek)
Anas crecca (Linnaeus, 1758) (Çamurcun)
Anas plathyrnchos (Linnaeus, 1758) (Yeşilbaş)
Anas acuta (Linnaeus, 1758) (Kılkuyruk)
Anas falcata (Büyük Çamurcun)
Anas querquedula (Linnaeus, 1758) (Çıkrıkçın)
Anas clypeata (Linnaeus, 1758) (Kaşıkgaga)
Marmoronette (Anas) angustirostris (Yaz Ördeği)
Netta rufina (Pallas, 1773) (Macar Ördeği)
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) (Elmabaş Patka)
Aythya nyroca (Guldenstadt, 1760) (Pasbaş Patka)
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) (Tepeli Patka)
Aythya marila (Linnaeus, 1761) (Karabaş Patka)
Somateria mollissima (Pufla Kazı)
Clangula hyemalis (Telkuyruk)
Melanitta nigra (Kara Ördek)
Melanitta fusca (Linnaeus, 1758) (Kadife Ördek)
Bucephula clangula (Linnaeus, 1758) (Altıngöz)
Mergus albellus (Linnaeus, 1758) (Sütlabi)
Mergus serrator (Linnaeus, 1758) (Tarakdiş)
Mergus merganser (Linnaeus, 1758) (Büyük Tarakdiş)
Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769) (Dikkuyruk)

10. takım : Gruiformes (=Ralliformes)(Turnamsılar)

14. Familya : RALLIDAE (YELVEGİLLER)

Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758) (Su Kılavuzu)
Porzana porzana (Linnaeus, 1758) (Benekli Sutavuğu)
Porzana parva (Scopoli, 1769) (Bataklık Sutavuğu)
Porzana pusilla (Pallas, 1776) (Küçük Sutavuğu)
Crex crex (Linnaeus, 1758) (Bıldırcın Kılavuzu)
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) (Saztavuğu)
Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758) (Sazhorozu)
Fulica atra (Linnaeus, 1758) (Sakarmeke)

15. Familya : GRUIDAE (TURNAGİLLER)

Grus grus (Linnaeus, 1758) (Turna)
Grus leucogeranus (Pallas, 1773) (Ak Turna, Rahibe Turnası)
Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758) (Telli Turna)

16. Familya : OTIDAE (TOYKUŞUGİLLER)

Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) (Küçük Toy, Mezgeldek)
Chlamydotis undutula (Jacquin, 1784) (Yakalı Toy)
Otis tarda (Linnaeus, 1758) (Toy, Büyük Toy)

11. takım : Charadriiformes (Yağmur kuşları, Kıyı kuşları)

17. Familya : HAEMATOPODIDAE (DENİZ SAKSAĞANLARI)

Haematopus ostralegus (Linnaeus, 1758) (Poyrazkuşu)

18. Familya : RECURVIROSTRIDAE (AVOZETKUŞUGİLLER)

Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) (Uzunbacak)
Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758) (Kılıçgaga)

19. Familya : BURHINIDAE (KOCAGÖZGİLLER)

Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) (Kocagöz, Çayırbalabanı)

20. Familya : GLARAELIDAE (BATAKLIK KIRLANGICIGİLLER)

Cursorius cursor (Latham, 1787) (Çöl Koşarı,)
Glareoala pratincola (Linnaeus, 1758) – Bataklık Kırlangıcı
Glareola nordmanni (Fıscher, 1843) – Karakanatlı Bataklıkkırlangıcı

21.Familya : CHARADRIIDAE (YAĞMURKUŞUGİLLER)

Charadrius dubius (Scopoli, 1786) (Kolyeli Küçük Yağmurkuşu, Halkalı Küçük Cılıbıt)
Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758) (Kolyeli Büyük Yağmurkuşu, Halkalı Cılıbıt)
Charadrius alexandrinus (Linnaeus, 1758) (Akça Cılıbıt)
Charadrius mongolus (Pallas, 1776) (Moğol Cılıbıtı)
Charadrius leschenaultii (Büyük Cılıbıt, Çöl Yağmurkuşu)
Charadrius asiaticus (Pallas, 1773) (Doğu Cılıbıtı, Asya Yağmurkuşu)
Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758) (Dağ Cılıbıtı, Dağ Yağmurkuşu)
Pluvialis fulvus (Gmelin, 1789) (Küçük Altın Yağmurcun)
Pluvialis dominica (Statius Müller, 1776) (Amerika Altın Yağmurcunu)
Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) (Altın Yağmurcun)
Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) (Gümüş Yağmurcun)
Hoplopterus/Vanellus spinosus (Linnaeus, 1758) (Mahmuzlu Kızkuşu)
Vanellus indicus (Büyükkızkuşu)
Vanellus leucurus (Akkuyruklu Kızkuşu)
Vanellus gregarius (Sürmeli Kızkuşu)
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) (Kızkuşu)

22. Familya : SCOLOPACIDAE (ÇULLUKGİLLER)

Calidris canutus (Linnaeus, 1758) (Büyük Kumkuşu, Kırmızı Göğüslü Kumkuşu)
Calidris alba (Pallas, 1764) (Ak Kumkuşu)
Calidris minuta (Leisler, 1812) (Küçük Kumkuşu)
Calidris temminckii (Leisler, 1812) (Sarıbacaklı Kumkuşu)
Calidris ferrugina (Pontoppidan, 1763) (Kızıl Kumkuşu)
Calidris alpina (Linnaeus, 1758) (Karakarınlı Kumkuşu)
Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763) (Sürmeli Kumkuşu)
Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) (Döğüşkenkuş)
Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) (Küçük Su Çulluğu)
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) (Su Çulluğu)
Gallinago media (Latham, 1787) (Büyük Su Çulluğu)
Limosa lapponica (Linnaeus, 1758) (Kıyı Çamur Çulluğu)
Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758) (Çulluk)
Limosa limosa (Linnaeus, 1758) (Çamurçulluğu)
Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) (Sürmeli Kervan Çulluğu)
Nemenius teniurostris (Vielliot, 1817) (Küçük Kervan Çulluğu)
Numenius arquata (Linnaeus, 1758) (Kervan Çulluğu)
Tringa erythropus (Pallas, 1764) (Kara Kızılbacak)
Tringa totanus (Linnaeus, 1758) (Kızılbacak)
Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) (Bataklık Düdükçünü)
Tringa nabularia (Gunnerus, 1767) (Yeşilbacak)
Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) (Yeşil Düdükçün)
Tringa glareola (Linnaeus, 1758) (Orman Düdükçünü)
Xenus cinereus (Sarıbacak-Terek düdükçünü)
Actitis hypoleucos (Dere Düdükçünü)
Actitis macularia (Benekli Düdükçün)
Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) (Taşçeviren)

23. Familya : PHALAROPIDAE (DENİZDÜDÜKÇÜNÜGİLLER)

Phalaropus tricolor (Vielliot, 1819) (Büyük Deniz Düdükçünü)
Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) (Deniz Düdükçünü)
Phalaropus flucarius (Linnaeus, 1758) (Kızıl Deniz Düdükçünü)

24. Familya : STERCORARIIDAE (YIRTICIMARTIGİLLER)

Stercorarius pomarius (Temminck, 1815) (Kütkuyruklu Korsan Martı)
Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758) (Korsan Martı)
Stercorarius longicaudus (Uzunkuyruklu Korsan Martı)
Catharacta skua (Brunnich, 1764) Büyük Korsan Martı)

25. Familya : LARIDAE (MARTIGİLLER)

Larus leucopthalmus (Kızıldeniz Martısı)
Larus ichthyaetus (Pallas, 1773) (Büyük Karabaş Martı)
Larus melanocephala (Temminck, 1820) (Akdeniz Martısı)
Larus minutu (Pallas, 1776) (Küçük Martı)
Larus ridibundus (Linnaeus, 1758) (Karabaş Martı)
Larus genei (Breme, 1839) (İncegagalı Martı)
Larus audouinii (Ada Martısı)
Larus canus (Linnaeus, 1758) (Küçük Gümüş Martı)
Larus fuscus (Linnaeus, 1758) (Karasırtlı Martı)
Larus argentatus (Pontoppidan, 1763) (Kuzey Gümüş Martı)
Larus cachinnans (Gümüş Martı)
Larus armenicus (Vangölü Martısı)
Larus hyperboreus (Kutup Martısı)
Larus marinus (Linnaeus, 1758) (Büyük Karasırtlı Martı)
Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758) (Karayaklı Martı)

26. Familya: STERNIDAE (DENİZKIRLANGICIGİLLER)

Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789) (Gülen Sumru)
Sterna caspia (Hazar Sumrusu)
Sterna bengalensis (Tepeli Sumru)
Sterna sandvicensis (Latham, 1787) (Karagagalı Sumru)
Sterna hirundo (Linnaeus, 1758) (Sumru)
Sterna paradisea (Pontopidan, 1763) (Kuzey Sumrusu)
Sterna albifrons (Pallas, 1764) (Küçük Sumru)
Chlidonias hybridus (Pallas, 1811) (Bıyıklı Sumru)
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) (Kara Sumru)
Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) (Akkanatlı Sumru)

12. takım : Galliformes (Tavukgiller)

27. Familya : TETRAONIDAE (ÜRKEKLİKLER)

Tettraogallus caspius (Gmelin, 1784) (Ürkeklik)
Tettraogallus caucasicus (Kafkas kekliği)

28. Familya : PHASIANIDAE (TAVUKSULAR)

Tetrao tetrix (Linnaeus, 1758) (Orman Tavuğu)
Tetrao mlokosiewiczi (Huş Tavuğu / Dağ Horozu)
Tetraogallus caspius (Ürkeklik)
Alectoris chukar (Gray, 1830) (Kınalı Keklik)
Alectoris graeca (Kayakekliği, Taşkekliği)
Ammoperdix griseogularis (Brandt, 1843) (Kum Kekliği)
Francolinus francolinus (Linnaeus, 1758) (Turaç)
Perdix perdix (Linnaeus, 1758) (Çil Keklik)
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) (Bıldırcın)
Phasianus colchinus (Linnaeus, 1758) (Sülün)

13. takım : Falconiformes (= Accipiteriformes) (Gündüz yırtıcıları)

29.Familya : ACCIPITRIDAE (YIRTICIKUŞLAR)

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) (Arı Şahini)
Pernis ptilorhyncus (Tepeli Arı Şahini)
Elanus caeruleus (Desfontaines, 1789) (Ak Çaylak)
Milvus migrans (Boddaert, 1783) (Kara Çaylak)
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) (Kızıl Çaylak)
Heliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) (Akkuyruklu Kartal )
Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) (Sakallı Akbaba)
Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758) (Küçük Akbaba)
Gyps fulvus (Hablizl, 1783) (Kızıl Akbaba)
Aegypius monachus (Linnaeus, 1758) (Kara Akbaba)
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) (Yılan Kartalı)
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) (Saz Delicesi)
Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) (Gökçe Delice)
Circus macrourus (Gmelin, 1771) (Bozkır Delicesi)
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) (Çayır Delicesi)
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) (Çakır Kuşu)
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) (Atmaca)
Accipiter birevipes (Severtzov, 1850) (Yoz Atmaca/Yaz Atmacası)
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (Şahin)
Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) (Kızıl Şahin)
Buteo lagopus (Pontopiddan, 1763) (Paçalı Şahin)
Aquila pomarina (Brehm, 1831) (Küçük Orman Kartalı)
Aquila clanga (Pallas, 1811) (Büyük Orman Kartalı)
Aquila nipalensis (Hodgson, 1833) (Bozkır Kartalı)
Aquila heliaca (Savigny, 1809) (Şah Kartal)
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) (Kaya Kartalı)
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) (Küçük Kartal)
Hieraaetus fasciatus (Vieillot, 1822) (Tavşancıl)
Pandion heliaetus (Linnaeus, 1758) (Balık Kartalı)

30.Familya : FALCONIDAE (DOĞANGİLLER)

Falco naumanni (Fleischer, 1818) (Küçük Kerkenez)
Falco tinnuculus (Linnaeus, 1758) (Kerkenez)
Falco vespertinus (Linnaeus, 1758) (Ala Doğan)
Falco columbarius (Linnaeus, 1758) (Boz Doğan)
Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) (Delice Doğan)
Falco eleonorae (Gene, 1839) (Ada Doğanı)
Falco concolor (Temmnick, 1825) (Gri Doğan)
Falco biarmicus (Temmnick, 1825) (Bıyıklı Doğan)
Falco cherrug (Gray, 1834) (Ulu Doğan)
Falco peregrinus (Tunstall, 1771) (Gök Doğan)

14. takım : Cuculiformes (Guguk kuşları)

31.Familya : CUCULİDAE (GUGUK KUŞUGİLLER)

Clamator glandarius (Linnaeus, 1758) (Tepeli Guguk)
Cuculus canorus (Linnaeus, 1758) (Guguk)

15. takım : Columbiformes (Güvercinler)

32.Familya : PTEROCLIDAE (STEPTAVUKLARI)

Pterocles senegallus (Benekli Bağırtlak)
Pterocles orientalis (Linnaeus, 1758) (Bağırtlak)
Pterocles alchata (Linnaeus, 1758) (Kılkuyruk Bağırtlak)
Pterocles exustus (Kahverengi Karınlı Step Tavuğu)
Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 1773) (Paçalı Bağırtlak)

33.Familya : COLUMBIDAE (GÜVERCİNGİLLER)

Columba livia (Gmelin, 1789) (Kaya Güvercini)
Columba oenas (Linnaeus, 1758) (Gökçe Güvercin)
Columba palumbus (Linnaeus, 1758) (Tahtalı Güvercin)
Streptopelia decaocta (Frivaldzsky, 1838) (Kumru)
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) (Üveyik)
Streptopelia senegalensis (Linnaeus, 1758) (Küçük Kumru)

16. takım : Psittaciformes (Papağanlar)

34.Familya : PSITTACIDAE (PAPAĞANGİLLER)

Psittacula krameri (Yeşil Papağan)

Psittacula eupatria (İskender Papağanı)

17. takım : Strigiformes (Gece yırtıcıları, Baykuşlar)

35.Familya : TYTONIDAE (PEÇELİ BAYKUŞGİLLER)

Tyto alba (Scopoli, 1769) (Peçeli Baykuş)

36.Familya : STRIGIDAE (BAYKUŞGİLLER)

Otus brucei (Hume, 1873) (Çizgili İshakkuşu)
Otus scops (Linnaeus, 1758) (İshakkuşu)
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) (Puhu)
Ketupa zeylonensis (Gmelin, 1788) (Balık Baykuşu)
Athene noctua (Scopoli, 1769) (Kukumav)
Strix aluco (Linnaeus, 1758) (Alaca Baykuş)
Asio otus (Linnaeus, 1758) (Kulaklı Orman Baykuşu)
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) (Kır Baykuşu)
Aegolius funereus (Paçalı Baykuş)

18. takım : Caprimulgiformes (Çoban aldatanlar)

37.Familya : CAPRIMULGIDAE (ÇOBANALDATANGİLLER)

Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) (Çobanaldatan)

19. takım : Coliiformes

20. takım : Apodiformes (Ebabiller, Sağanlar)

38.Familya : APODIDAE (EBABİLGİLLER / SAĞANGİLLER)

Apus apus (Linnaeus, 1758) (Ebabil)
Apus pallidus (Shelley, 1870) (Boz ebabil)
Apus melba (Linnaeus, 1758) (Akkarınlı Ebabil)
Apus affinis (Linnaeus, 1758) (Küçük Ebabil)

21. takım : Coraciiformes (Kuzgunlar)

39.Familya : ALCEDINIDAE (YALIÇAPKINIGİLLER)

Halcyon smyrnensis (Linnaeus, 1758) (İzmir Yalıçapkını)
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) (Yalıçapkını)
Ceryle rudis (Linnaeus, 1758) (Alaca Yalıçapkını)

40.Familya : MEROPIDAE (ARIKUŞUGİLLER)

Merops persicius (Yeşil Arıkuşu)
Merops apiaster (Linnaeus, 1758) (Arıkuşu)

41.Familya : CORACIIDAE (KUZGUNGİLLER)

Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) (Gökkuzgun)
Coracias benghalensis (Linnaeus, 1758) (Hint gökkuzgunu)

42.Familya : UPUPIDAE (ÇAVUŞKUŞUGİLLER)

Upupa epops (Linnaeus, 1758) (İbibik)

22. takım : Piciformes (Ağaçkakanlar)

43.Familya : PICIDAE (AĞAÇKAKANGİLLER)

Jnnx torquilla (Linnaeus, 1758) (Boyun Çeviren)
Picus canus (Gmelin, 1788) (Küçük Yeşil Ağaçkakan)
Picus viridis (Linnaeus, 1758) (Yeşil Ağaçkakan)
Dyrocopus martius (Linnaeus, 1758) (Kara Ağaçkakan)
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) (Orman Alaca Ağaçkakanı)
Dendrocopos syriacus (Hemprich, ve Ehrenberg, 1833) (Alaca Ağaçkakan)
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) (Ortanca Ağaçkakan)
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) (Aksırtlı Ağaçkakan)
Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) (Küçük Ağaçkakan)

23. takım : Passeriformes (Ötücü kuşlar)

44.Familya : ALAUDIDAE (TARLAKUŞUGİLLER)

Ammomanes deserti (Linhtenstein, 1803) (Çöl Toygarı)
Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1758) (Boğmaklı Toygar)
Melanocorypha bimaculata (Menetriies, 1832) (Küçük Boğmaklı Toygar)
Melanocorypha leucoptera (Pallas, 1811) (Akkanatlı Toygar)
Melanocorypha yeltoniensis (Forster, 1768) (Kara Toygar)
Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) (Bozkır Toygarı)
Calandrella rufescens (Vieillot, 1820) (Çorak Toygarı)
Caladrella cheleensis (Asya Kısaparmaklı Toygarı)
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) (Tepeli Toygar)
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) (Orman Toygarı)
Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) (Tarlakuşu)
Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758) (Kulaklı Toygar)

45. Familya : HIRUNDINIDAE (KIRLANGIÇGİLLER)

Riparia riparia (Linnaeus, 1758) (Kum Kırlagıcı)
Hirundo rupestris (Scopoli, 1769) (Kaya Kırlangıcı)
Hirundo rustica (Kır Kırlangıcı)
Hırundo daurica (Linnaeus, 1758) (Kızıl Kırlangıç)
Delichon urbica (Linnaeus, 1758) (Ev Kırlangıcı)

46. Familya : MOTACILLIDAE (KUYRUKSALLAYANGİLLER)

Anthus novaeseelandiae (Mahmuzlu İncirkuşu)
Anthus campestris (Linnaeus, 1758) (Kır İncirkuşu)
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) (Ağaç İncirkuşu)
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) (Çayır İncirkuşu)
Anthus hodgsoni (Richmond, 1907) (Yeşilsırtlı İncirkuşu)
Anthus cervinus (Pallas, 1811) (Kızıl Gerdanlı İncirkuşu)
Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) (Dağ İncirkuşu)
Motacilla flava (Linnaeus, 1758) (Sarı Kuyruksallayan)
Motacilla citreola (Pallas, 1776) (Sarıbaşlı Kuyruksallayan)
Motacilla cinerea (Tunstall, 1771) (Dağ Kuyruksallayanı)
Motacilla alba (Linnaeus, 1758) (Ak Kuyruksallayan)

47. Familya : PYCNONOTIDAE (GRİ BÜLBÜLGİLLER)

Pycnonotus xanthopygos (Arap Bülbülü)

48. Familya : BOMBYCILLIDAE (İPEKKUYRUKLULAR)

Bombycılla garrulus (Linnaeus, 1758) (İpekkuyruk)
Hypocolius ampelinus (Tırtılyiyen)

49. Familya : CINCLIDAE (SU KARATAVUKLARI)

Cınclus cınclus (Linnaeus, 1758) (Derekuşu)

50. Familya : TROGLODYTIDAE (ÇITKUŞLARI)

Trglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) (Çıtkuşu)

51. Familya : PRUNELLIDAE (BOZBOĞAZGİLLER)

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) (Dağ Bülbülü)
Prunella ocularis (Radde, 1884) (Sürmeli Dağbülbülü)
Prunella collaris (Scopoli, 1769) (Büyük Dağbülbülü)

52. Familya : TURDIDAE (ARDIÇKUŞUGİLLER)

Cercotrichas galactotes (Temminck, 1820) (Çalı Bülbülü)
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) (Kızılgerdan)
Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) (Benekli Bülbül)
Luscinia megarhynchos (Brehm, 1831) (Bülbül)
Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) (Buğdaycıl)
Irania gutturalis (Guerin - Meneville, 1843) (Taş Bülbülü)
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) (Kara Kızılkuyruk)
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) (Kızılkuyruk)
Saxicola rubertra (Linnaeus, 1758) (Çayır Taşkuşu)
Saxicola torquata (Linnaeus, 1758) (Taşkuşu)
Oenanthe isabellina (Temminck, 1829) (Bozkuyrukkakan)
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) (Kuyrukkakan)
Oenanthe pleschenka (Lepechin, 1770) (Alaca Kuyrukkakan)
Oenanthe hispanica (Linnaeus, 1758) (Karakulaklı Kuyrukkakan)
Oenanthe deserti (Çöl Kuyrukkakanı)
Oenanthe finschii (Heuglin, 1869) (Aksırtlı Kuyrukkakan)
Oenanthe xanthoprymna (Hemprich ve Ehremberg, 1833) (Kızılca Kuyrukkakan)
Oenanthe lugens (Lichtenstein, 1823) (Karasırtlı Kuyrukkakan)
Oenanthe leucophyga (C.L. Brehm, 1831) (Aktepeli Kara Kuyrukkakan)
Monticola saxatilis (Linnaeus, 1758) (Taşkızılı)
Monticola solitarius (Linnaeus, 1758) (Gökardıç)
Turdus torquatus (Linnaeus, 1758) (Boğmaklı Ardıç)
Turdus merula (Linnaeus, 1758) (Karatavuk)
Turdus pilaris (Tarla Ardıcı)
Turdus philomelos (C.L. Brehm, 1831) (Öter Ardıç)
Turdus iliacus (Linnaeus, 1758) (Kızıl Ardıç)
Turdus viscivorus (Linnaeus, 1758) (Ökse Ardıcı)

Turdus ruficollis (Karagerdanlı Ardıç)

53. Familya : SYLVIDAE (ÖTLEĞENGİLLER)

Cettia cetti (Temmick, 1820) (Kamış Bülbülü)
Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810) (Yelpaze Kuyruk)
Prinia gracilis (Lichtenstein, 1823) (Dikkuyruklu Ötleğen)
Locustella naevia (Boddaert, 1783) (Çekirge Kamışçını)
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) (Ağaç Kamışçını)
Locustella luscinioides (Savi, 1824) (Bataklık Kamışçını)
Accephalus melanopagon (Temmick, 1823) (Bıyıklı Kamışçın)
Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817) (Sarı Kamışçın)
Acrocephalus schenobaenus (Linnaeus, 1758) (Kındıra Kamışçını)
Acrocephalus agricola (Jerdon, 1845) (Doğu Kamışçını)
Acrocephalus dumetorum (Blyth, 1849) (Kuzey Kamışçını)
Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) (Çalı Kamışçını)
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) (Saz Kamışçını)
Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) (Büyük Kamışçın)
Hippolais pallida (Hembrich ve Ehrenberg, 1833) (Ak Mukallit)
Hippolais caligata (Lichtenstein, 1823) (Küçük Mukallit)
Hippolais languida (Hembrich ve Ehrenberg, 1833) (Dağ Mukallidi)
Hippolais olivetorum (Strickland, 1837) (Büyük Mukallit)
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) (Sarı Mukallit)
Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) (Kısakanatlı Sarı Mukallit)
Sylvia cantillans (Pallas, 1764) (Bıyıklı Ötleğen)
Sylvia mystacea (Menetries, 1832) (Pembe Göğüslü Ötleğen)
Sylvia melanocaphala (Gmelin, 1789) (Maskeli Ötleğen)
Sylvia melanothrax Tristram, 1872 (Pullu Ötleğen, Kıbrıs Ötleğeni)
Sylvia rueppelli (Temminck, 1823) (Karaboğazlı Ötleğen)
Sylvia nana (Hembrich ve Ehrenberg, 1833) (Çöl Ötleğeni)
Sylvia hortensis (Gmelin, 1788) (Ak Gözlü Ötleğen)
Sylvia nisoria (Bechstein, 1795) (Cizgili Ötleğen)
Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) (Küçük Akgerdanlı Ötleğen)
Sylvia communis (Latham, 1787) (Akgerdanlı Ötleğen)
Sylvia borin (Boddaert, 1783) (Boz Ötleğen)
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) (Karabaşlı Ötleğen)
Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837) (Yeşil Çıvgın)
Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842) (Sarı Kaşlı Çıvgın)
Phylloscopus humei  (Yaprak SÖğütbülbülü)
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) (Orman Çıvgını)
Phylloscopus collybita (Çıvgın)
Phylloscopus trochilus (Söğütbülbülü)
Regulus regulus (Linnaeus, 1758) (Çalıkuşu)
Regulus ignicapillus (Temminck, 1820) (Sürmeli Çalıkuşu)

54. Familya : MUSCICAPIDAE (SİNEKKAPANGİLLER)

Muscicapa striata (Pallas, 1764) (Benekli Sinekkapan)
Ficedula parva (Bechstein, 1794) (Küçük Sinekkapan)
Ficedula semitorquata (Hombron, 1885) (Alaca Sinekkapan)
Ficedula albicollis (Temmink, 1815) (Halkalı Sinekkapan, Kolyeli Sinekkapan)
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) (Kara Sinekkapan)

55. Familya : TİMALIIDAE (BIYIKLI BAŞTANKARALAR)

Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) (Bıyıklı Baştankara)

56. Familya : AEGITHALIDAE (UZUN KUYRUKLU BAŞTANKARALAR)

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) (Uzun Kuyruklu Baştankara)

57. Familya : PARIDAE (BAŞTANKARAGİLLER)

Parus palusturis (Linnaeus, 1758) (Kayın Baştankarası)
Parus lugubris (Temminck, 1820) (Akyanaklı Baştankara)
Parus ater (Linnaeus, 1758) (Çam Baştankarası)
Parus caeruleus (Linnaeus, 1758) (Mavi Baştankara)
Parus major (Linnaeus, 1758) (Büyük Baştankara)

58. Familya : SITTIDAE (SIVACIKUŞUGİLLER)

Sitta krueperi (Küçük Sıvacıkuşu/Anadolu Sıvacısı)
Sitta europea (Linnaeus, 1758) (Sıvacıkuşu)
Sitta tephronata (Büyük Kaya Sıvacıkuşu)
Sitta neumayer (Kaya Sıvacıkuşu)

59. Familya : TICHODRAMADIDAE (DUVAR TIRMAŞIKLARI)

Tichodrama muraia (Linnaeus, 1758) (Duvar Tırmaşık Kuşu)

60. Familya : CERTHIIDAE (AĞAÇ TIRMAŞIKLARI)

Certhia brachydactyla (Brehm, 1820) (Bahçe Tırmaşıkkuşu)
Certhia familiaris (Linnaeus, 1758) (Orman Tımaşıkkuşu)

61. Familya : REMIZIDAE (ÇULHA KUŞLARI)

Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) (Çulhakuşu)

62. Familya : ORIOLIDAE (SARIASMAGİLLER)

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) (Sarıasma)

63. Familya : LANIIDAE (ÖRÜMCEKKUŞUGİLLER)

Lanius ısabellinus (Ehrenberg, 1833) (Kızılkuyruklu Örümcekkuşu)
Lanius collurio (Linnaeus, 1758) (Kızılsırtlı Örümcekkuşu)
Lanius schach (Linnaeus, 1758) (Uzunkuyruklu Örümcekkuşu)
Lanius minor (Gmelin, 1788) (Karaalınlı Örümcekkuşu)
Lanius excubitor (Linnaeus, 1758) (Büyük Örümcekkuşu)
Lanius senator (Linnaeus, 1758) (Kızlbaşlı Örümcekkuşu)
Lanius nubicus (Lichtenstein, 1823) (Maskeli Örümcekkuşu)

64. Familya : CORVIDAE (KARGAGİLLER, KUZGUNGİLLER)

Garrulus glandarius (Alakarga)
Pica pica (Linnaeus, 1758) (Saksağan)
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) (Köknar Kargası)
Pyrrhocorax graculus (Linnaeus, 1758) (Sarıgagalı Dağkargası)
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) (Kırmızıgagalı Dağkargası)
Corvus monedula (Linnaeus, 1758) (Küçük Karga)
Corvus frugilegus (Linnaeus, 1758) (Ekin Kargası)
Corvus corone (Linnaeus, 1758) (Leş Kargası)
Corvus ruficollis (Lesson, 1833) (Çöl Kuzgunu)
Corvus corax (Linnaeus, 1758) (Kuzgun)

65. Familya : STURNIDAE (SIĞIRCIKGİLLER)

Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758) (Sığırcık)
Sturnus roseus (Linnaeus, 1758) (Ala Sığırcık)
Acridotheres tristis (Çiğdeci)

66. Familya : PASSERIDAE (SERÇEGİLLER)

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) (Serçe)
Passer hispaniolensis (Temmick, 1820) (Söğüt Serçesi)
Passer moabiticus (Tristram, 1864) (Küçük Serçe)
Passer montanus (Ağaç Serçesi)
Carpospiza brachydactyla (Çöl Serçesi)
Petronia xanthocollis (Burton, 1838) (Sarıboğazlı Serçe)
Petronia petronia (Linnaeus, 1758) (Kaya Serçesi)
Montifringilla nivalis (Linnaeus, 1758) (Kar Serçesi)

67. Familya : FRINGILLIDAE (İSPİNOZGİLLER)

Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758) (İspinoz)
Fringilla montifringilla (Linnaeus, 1758) (Dağ İspinozu)
Serinus pusillus (Pallas, 1811) (Kara İskete)
Serinus serinus (Linnaeus, 1758) (Küçük İskete)

Serinus citrinella (Alp İsketesi)
Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) (Florya)
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) (Saka)
Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) (Karabaşlı İskete)
Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) (Ketenkuşu)
Carduelis flavirostris (Linnaeus, 1758) (Sarıgagalı Ketenkuşu)
Carduelis flammea (Linnaeus, 1758) (Kuzey Ketenkuşu)
Loxia curvirostra (Linnaeus, 1758) (Çaprazgaga)
Rhodopechys sanguinea (Gould, 1838) (Alamecek)
Rhodospiza obsoleta (Lichtenstein, 1823) (Boz Alamecek)
Bucanetes mongolicus (Lichtenstein, 1823) (Doğu Alameceği)
Bucanetes githagineus (Lichtenstein, 1823) (Küçük Alamecek)
Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) (Çütre)
Carpodacus rubicilla (Guldenstandt, 1777) (Büyük Çütre)
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) (Şakrakkuşu)
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) (Kocabaş)

68. Familya : EMBERIZIDAE (KİRAZKUŞUGİLLER)

Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758) (Alaca Kirazkuşu)
Emberiza leucocephalos (Gmelin, 1771) (Akbaşlı Kirazkuşu)
Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758) (Sarı Kirazkuşu)
Emberiza cirlus (Linnaeus, 1758) (Bahçe Kirazkuşu)
Emberiza cia (Linnaeus, 1758) (Kaya Kirazkuşu)
Emberiza striolata (Lichtenstein, 1823) (Gribaşlı Kirazkuşu)
Emberiza cineracea (C.L. Brehm, 1855) (Boz Kirazkuşu)
Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758) (Kirazkuşu)
Emberiza buchanani (Blyth, 1844) (Doğu Kirazkuşu)
Emberiza caesia (Cretzschmar, 1828) (Kızıl Kirazkuşu)
Emberiza rustica (Pallas, 1776) (Akkaşlı Kirazkuşu)
Emberiza pusilla (Pallas, 1776) (Küçük Kirazkuşu)
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) (Bataklık Kirazkuşu)
Emberiza bruniceps (Brant, 1841) (Kızılbaşlı Kirazkuşu)
Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769) (Karabaşlı Kirazkuşu)
Miliara calandra (Linnaeus, 1758) (Tarla Kirazkuşu)

 

 

Copyright

Kazım Çapacı ©

Fotoğrafların her hakkı saklıdır.

Sitedeki fotoğrafların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması

"5846 sayılı Fikir  ve Sanat Eserleri Yasası" na göre suçtur.

İletişim : kazim.capaci@ege.edu.tr